ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ OPIEKUNCZO-WYCHOWAWCZYCH PODCZAS NAUKI ZDALNEJ

Dzień dobry,

 

Szanowni Państwo,   

 

      Informujemy, że w dniach od 22.03.2021r. -09.04.2021r. orgaznizowane są  zajęcia opiekuńczo - wychowawcze   w świetlicy szkolnej dla dzieci klas

1-3 szkoły podstawowej/  budynek  ul. Szkolna 6 wejście przy windzie/, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19.                     

 ( Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021rr. Zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

 Rodzice/opiekunowie prawni muszą bezwzględnie  do dnia 22 marca (poniedziałek ) 2021r.,  do godz. 12.00 przesyłać deklarację (załącznik) drogą mailową na adres: joanna.rajkowska@zsplesznowola.pl

 

                                                                                                                                 Dyrekcja

 

 

Załączniki:

1. Deklaracja (druk)  – prośba o opiekę nad uczniem

2. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych podczas nauki zdalnej.

 

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry