ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

05.04.2019
Komunikat nr 2 dotyczący strajku nauczycieli.

                            Lesznowola, 05.04.2019 r.

Komunikat nr 2

Dotyczy przewidywanej od 8 kwietnia (poniedziałek) bezterminowej ewentualnej akcji strajkowej pracowników oświaty na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli:

1. Akcja strajkowa na charakter ogólnopolski. Decyzję o rozpoczęciu strajku podejmą naczelne władze Związku Nauczycielstwa Polskiego po ewentualnym fiasku rozmów z Rządem RP, które mogą być prowadzone do ostatniej chwili. Dlatego należy śledzić rozwój sytuacji podawany w mediach.

2. Formuła strajku przewiduje informowanie pracodawcy o przystąpieniu do strajku przez pracownika w każdym dniu akcji protestacyjnej. Stąd wynika brak wiedzy na dzień dzisiejszy dyrekcji placówki na temat skali protestu. Liczba strajkujących może zmieniać się w każdym dniu strajku. Możemy przewidywać, że będzie ona duża, gdyż w przeprowadzonym referendum za strajkiem opowiedziało się ponad 94 % pracowników biorących w nim udział.

 

Organizacja pracy placówki na czas ewentualnej akcji strajkowej:

1. Strajk może objąć wszystkie budynki Zespołu:

1)     Przedszkole przy ul. Miłosza 5

2)     Oddziały zerowe przy ul. Szkolnej 16

3)     Szkołę Podstawową przy ul. Szkolnej 6

2. Na czas strajku wszystkie planowe zajęcia dydaktyczne nie odbędą się.

1) Zespół będzie prowadził zajęcia opiekuńcze, ale w bardzo ograniczonym zakresie. Stąd apel do rodziców o bardzo rozważne i przemyślane posyłanie dzieci do placówki. W pierwszym okresie opiekę będzie mogła sprawować jedynie kadra kierownicza. Autobusy szkolne będą kursować.

2) Będziemy organizować opiekę w normalnych godzinach pracy, tj. dla wychowanków przedszkola i oddziałów zerowych od 7.00 do 18.00  w budynku przedszkola przy ul. Miłosza 5, dla uczniów szkoły od 7.05 do 18.05 na terenie świetlicy przy ul. Szkolnej 6.

3. Ponadto informujemy, że w okresie trwania akcji strajkowej Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury oraz Centrum Sportu będą starały się zorganizować dla Państwa dzieci zajęcia świetlicowe i sportowe. Szczegółowy plan tych zajęć znajdą Państwo na stronach internetowych tych placówek.

4. Rodzice, którzy będą chcieli skorzystać z opieki placówki w czasie strajku będą zobowiązani zamówić drogą mailową (intendent@zsplesznowola.pl) posiłki w stołówce szkolnej dla swoich dzieci. W zamówieniu należy podać dni, na które zamawia się posiłki. Stołówka będzie przyjmowała zamówienia do 6 kwietnia (sobota) do godziny 12.00. Uwaga! W przypadku odwołania akcji protestacyjnej zamówienia te będą nieaktualne, a stołówka zrealizuje planowe posiłki.

5.    Na czas akcji strajkowej ograniczeniu ulegnie możliwość wejść na teren budynków; wszystkie osoby niebędące pracownikami będą legitymowane. Prosimy o   wyrozumiałość, gdyż dzieci mogą być odbierane przez innych nauczycieli niż zwykle. Rodzice pozostawiający dzieci pod opiekę będą musieli podać, o której godzinie nastąpi odbiór oraz imię i nazwisko osoby odbierającej!  
1) W budynku Przedszkola przy ul. Miłosza 5 będzie funkcjonowało główne wejście w godzinach 7.00-8.30 oraz po południu do godziny 18.00.             
2) Budynek przy ul. Szkolnej 16 (oddziały zerowe) będzie zamknięty dla rodziców i wychowanków, a dzieci należy przyprowadzać do Przedszkola        przy ul. Miłosza 5.   3) W budynku szkoły przy ul. Szkolnej 6 będą funkcjonowały tylko dwa wejścia:                                 
     a) nr 1 (czyli główne w starej części) dla pracowników oraz uczniów, którzy będą zdawali egzaminy - godziny otwarcia 7.05-18.05  
     b) wejście nr 5 (najbliższe od strony parkingu) dla uczniów na zajęcia opiekuńcze w świetlicy  w godzinach 7.05-9.00 oraz po południu do godziny 18.05.

6. W trakcie akcji strajkowej szkoła przewiduje zorganizowanie egzaminów:

   1) po trzeciej klasie gimnazjum w dniach 10-12 kwietnia,

   2) po ósmej klasie szkoły podstawowej w dniach 15-17 kwietnia

Uwaga! Przypominamy, że zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora nr 7/2018  z dnia 19.09.2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, dni te są wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej oraz klas trzecich gimnazjum. Natomiast zarządzeniem tym planowano realizację zajęć dydaktycznych dla uczniów klas 1-3 SP podczas obu egzaminów. W przypadku kontynuowania strajku przez czas egzaminów szkoła będzie realizowała zajęcia opiekuńcze, ale w dalszym ciągu w ograniczonym zakresie, gdyż przeprowadzenie egzaminów jest dla nas priorytetem. 

Gdyby doszło do osiągnięcia porozumienia między Rządem RP a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, zajęcia w dniach 8-9 kwietnia odbędą się planowo, podobnie egzaminy od 10 kwietnia.

Ze względu na dynamikę sytuacji prosimy Państwa o monitorowanie komunikatów na stronie internetowej Zespołu (www.zsplesznowola.pl) oraz  w dzienniku elektronicznym. Przewidujemy, że ostateczny komunikat wyślemy do Państwa najpóźniej w niedzielę do godziny 22.00.

Przepraszam Państwa za zaistniałą sytuację i proszę o wyrozumiałość.

 

Dyrektor  Zespołu

Bogumił Pałczak

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl