ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

15.05.2020
Komunikat nr 7

Komunikat nr 7

Lesznowola, 15 maja 2020 r.

 

 

Szanowni Rodzice

Na podstawie decyzji władz oświatowych (komunikat MEN z dnia 13 maja 2020 r. – Kalendarz zmian w szkołach i placówkach oświatowych do wakacji) od poniedziałku,
18 maja 2020 r., istnieje możliwość uruchomienia bezpośrednich zajęć w szkole dla dzieci i młodzieży posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wymagających wsparcia, w tym realizacji zajęć rewalidacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego rozwoju.

W związku z powyższym rodzice dzieci, którzy chcą skorzystać z tej możliwości powinni złożyć stosowne zgłoszenie w terminie do dnia 17 maja 2020 r. (niedziela) do godziny 16.00. W zgłoszeniu należy podać: imię dziecka, klasę, nazwisko nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz rodzaj zajęć i liczbę godzin zajęć, z których Państwa dziecko miałoby skorzystać (liczba godzin rewalidacyjnych zawarta jest w decyzji dyrektora – IPET). Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@zsplesznowola.pl. W temacie proszę wpisać: Zgłoszenie dziecka na zajęcia.

Przed podjęciem decyzji proszę wziąć pod uwagę nie tylko sytuację epidemiologiczną w kraju, ale warto również skonsultować się w tej sprawie z nauczycielem prowadzącym te zajęcia.

Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych, które przekażemy w możliwie szybkim terminie (na dzień dzisiejszy brak jest wytycznych w tej sprawie). Harmonogram zajęć będzie Państwu przesłany po ustaleniu ilości dzieci, które zostaną zgłoszone. Dla pozostałych uczniów dalej będą kontynuowane zajęcia na odległość.

 

Bogumił Pałczak
Dyrektor Zespołu
Szkół Podstawowych
im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl