ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

16.05.2020
Komunikat nr 8

Komunikat nr 8

Lesznowola, 16 maja 2020 r.
Szanowni rodzice dzieci klas 1-3 szkoły podstawowej


Na podstawie decyzji władz oświatowych (rozporządzenie MEN z dnia ...2020 roku, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) od 25 maja 2020 roku (poniedziałek) do 7 czerwca 2020 (niedziela/przypis - praktycznie do 5 czerwca - piątek) istnieje możliwość uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych (świetlicowych) na terenie naszej placówki dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Zajęcia te odbywałyby się w godzinach 8.00-16.00 w budynku przy ul. Szkolnej 6 (wejście przy windzie - od strony dziedzińca). Zgłoszenie dziecka na te zajęcia ma charakter całkowicie dobrowolny. Będą one prowadzone przez wychowawców świetlicy.


W związku z powyższym rodzice dzieci, którzy muszą skorzystać z tej możliwości opieki powinni złożyć stosowne zgłoszenie w terminie do dnia 19 maja (wtorek), do godziny 12.00. W zgłoszeniu należy podać:

1. imię i nazwisko dziecka,
2. klasa,
3. informacja o potrzebie dowozu do szkoły i powrotu do domu autobusem szkolnym (z podaniem miejscowości i przystanku najbliższego domu) lub informacja o   transporcie we własnym zakresie.
4. Informacja w jakich dniach oraz godzinach w ciągu dnia dziecka ma przebywać pod opieką placówki.
Zgłoszenie należy przesłać na adres e-mail: sekretariat@zsplesznowola.pl .

W temacie proszę wpisać: “Zgłoszenie dziecka na zajęcia opiekuńczo- wychowawcze w klasach 1-3”.

Zapisanie dziecka na zajęcia nie jest równoznaczne z zapisem na obiady. Stosowne zgłoszenie należy wystosować do intendentki szkolnej.


Natomiast zajęcia dydaktyczne będą w omawianym okresie realizowane w dalszym ciągu zdalnie, jako główna forma realizacji podstawy programowej. 

W przypadku gdyby liczba dzieci z danej klasy zgłoszona na zajęcia świetlicowe przekroczyła połowę ogólnej liczby, będą dla nich organizowane zajęcia dydaktyczne w szkole, prowadzone przez nauczycieli klas 1-3. Dla pozostałych w domu - zdalnie na odległość.


W okresie od 25 maja do 7 czerwca rodzice dzieci pozostałych w domu zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku opiekuńczego, o których mowa w art.4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem ….. COVID-19 (Dz.U. poz.374, 567, 568 i 695).


Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych opracowanych na podstawie wytycznych GIS, które przekazane będą w możliwie najbliższym terminie. 


Bogumił Pałczak

Dyrektor Zespołu

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl