ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

11.06.2020
Postępowanie ucznia od momentu wejścia do budynku szkolnego w tym praca z arkuszem

Postępowanie ucznia od momentu wejścia do budynku szkolnego w tym praca z arkuszem

1.    Uczeń wchodzi do szkoły ze swoimi długopisami i wodą. Nie może mieć żadnych urządzeń elektronicznych. Uczniowie nie pożyczają sobie przyborów.

2.    Uczeń przed wejściem do budynku musi zdezynfekować ręce oraz mieć zasłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą.

3.    Po wejściu do budynku kieruje się w ustalone miejsce.

4.    Po wejściu do sali egzaminacyjnej i zajęciu miejsca, po otrzymaniu arkusza może zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

5.    Jeśli uczeń ma z sobą butelkę wody należy ją postawić na podłodze przy nodze stolika.

6.    Po otrzymaniu arkusza uczeń zapoznaje się z pierwszą stroną.

7.    W celu rozklejenia arkusza należy pod pierwszą stroną włożyć długopis.     W czasie rozklejania długopis tworzy kąt ostry z krawędzią arkusza (warto poćwiczyć rozdzieranie długopisem takiej kartki w domu, przy złożonej w pół kartce A4 - niezbędna pomoc rodzica).

8.    Uczeń sprawdza stan arkusza (czy wszystkie strony są wydrukowane oraz czy są czytelne).

9.    Uczeń zapoznaje się z ze stroną nr 2 (sposób zaznaczania odpowiedzi).

10. Uczeń koduje swój arkusz wpisując w odpowiednie miejsce nr pesel oraz naklejając naklejki otrzymane od komisji wchodząc do sali.

11. Na egzaminie z języka polskiego oraz języka angielskiego uczeń koduje pierwszą stronę oraz kartę odpowiedzi – nie dotyczy to uczniów, którzy są zwolnieni z przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Za uczniów robi to komisja.

12.  Na egzaminie z matematyki uczeń koduje pierwszą stronę, kartę odpowiedzi oraz 4 strony karty rozwiązań zadań otwartych – nie dotyczy to uczniów, którzy są zwolnieni z przenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi. Za uczniów robi to komisja.

13.  W razie pytań podczas egzaminu uczeń podnosi rękę i czeka na członka komisji z zakrytymi ustami oraz nosem (nie można pytać o treść zadań).

14.  W razie konieczności korzystania z toalety uczeń podnosi rękę. Wychodząc z sali egzaminacyjnej musi mieć zasłonięte usta oraz nos.

15.  Jeśli uczeń skończył nie później niż 15 minut przed końcem czasu, sprawdza czy wszystkie odpowiedzi przeniósł na kartę odpowiedzi (w przypadku osób zwolnionych z przenoszenia odpowiedzi sprawdza czy w arkuszu zaznaczył wszystkie odpowiedzi), odkłada na stoliku zamknięty arkusz, podnosi rękę i czeka, aż członek komisji podejdzie do stolika ucznia.

16.  Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej.

17.  Wychodząc z sali egzaminacyjnej oraz poza salą egzaminacyjną, zdający zakrywa usta i nos.

18.  Po egzaminie jest zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.

19.  Uczniowie muszą zachować minimalną odległość 1,5 m. między sobą.

20.  Uczeń kieruje się do wyjścia, którym wszedł.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl