ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zarządzenie nr 19/2020 - procedury bezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 19/2020 - procedury bezpieczeństwa.

Zarządzenie nr 19/2020

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie  organizacji zajęć w Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Noblistów Polskich w Lesznowoli od 1 września 2020 r.
– procedury bezpieczeństwa.

 

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry