ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I - III!

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I - III!

UWAGA RODZICE UCZNIÓW KLAS I – III!

 

Informujemy, że od 15 do 28 marca 2021 r., zgodnie z decyzją Rządu, rozpoczynamy kształcenie w systemie hybrydowym. W tym czasie część klas będzie pracować stacjonarnie, pozostali zdalnie. Nauczanie będzie prowadzone z uwzględnieniem naprzemiennego realizowania tych zajęć przez każdą klasę, zarówno zdalnie jak i stacjonarnie.

Zarówno zajęcia zdalne jak i stacjonarne będą się odbywać wg obowiązującego planu lekcji. Opieka świetlicowa i stołówka jest dostępna tylko dla uczniów objętych nauką stacjonarną.

 

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry