ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zamknięte przedszkole w dniach 27.03-9.04.2021 r.

Zamknięte przedszkole w dniach 27.03-9.04.2021 r.

Lesznowola, 25.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją rządu dotyczącą zamknięcia żłobków i przedszkoli w dniach 27.03-9.04.2021r. opieką na terenie placówki będą objęte tylko dzieci, których rodzice wykonują zawód medyczny lub pracują w służbach bezpośrednio zaangażowanych w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie skutków Covid-19. Warunkiem koniecznym jest złożenie prośby o objęcie opieką dziecka wraz z oświadczeniem o miejscu pracy (załącznik). Dokument prosimy przesłać na maila przedszkole@zsplesznowola.pl w nieprzekraczalnym terminie do piątku 26 marca do godz. 10.00.

W dniach 29.03.-9.04.2021 r. wychowawcy i specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej będą przesyłali Państwu materiały do pracy z dziećmi w domu.

W związku z zamknięciem przedszkola posiłki są odwołane do 9.04.2021 r., nie ma konieczności indywidualnego zgłaszania do intendenta. Dzieci zapisane na zajęcia opiekuńcze będą miały zapewnione posiłki na dotychczasowych zasadach.

 

 

Z poważaniem,

Dyrekcja

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry