ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Kącik specjalisty

1 2 P R Z Y K A Z A Ń L O G O P E D Y C Z N Y C H
 

D L A R O D Z I C Ó W – w g L e o n a K a c z m a r k a

 

 

1.

Narządy mowy kształtują się i zaczynają funkcjonować już w życiu płodowym.   Są   one   ogromnie   wrażliwe   na    wszystkie   bodźce   fizyczne i chemiczne,  zarówno  sprzyjające  jak  i  szkodliwe.  Dlatego też  kobieta będąc w ciąży powinna wystrzegać się wszelkich używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków, leków i innych zagrażających substancji, ponieważ każda z nich może powodować nieodwracalne zmiany, hamując jednocześnie rozwój mowy.

 

2.

Mowa otoczenia powinna być poprawna. Do dziecka trzeba mówić wolno, dokładnie i wyraźnie, należy zaniechać sztucznego spieszczania i używania tzw. języka dziecięcego. Dziecko uczy się przez naśladownictwo.

3.

Dziecko powinno  reagować  na  aktywność  uczuciową  i  słowną  otoczenia.  Z początku jest to  uśmiech, ruch rączki, przegięcie ciała. Wnet  jednak  nastąpią reakcje głosowe. Gdy ich brak, trzeba koniecznie zbadać słuch dziecka, gdyż  może on być osłabiony. W takich sytuacjach należy skorzystać z pomocy lekarza. Nie należy lekceważyć żadnych, nawet na pozór niewinnych niedomagań  uszu,   ponieważ   zaniedbanie   może   spowodować   osłabienia   słuchu a w konsekwencji dyslalię, a w ciężkich przypadkach także niemotę nawet tych dzieci, które już mówiły.

4.

Trzeba zwrócić uwagę na  reakcje  dziecka  wywołane  aktywnością  otoczenia.  Jeśli do szóstego miesiąca życia dziecko  jest mało  ruchliwe, a  przy tym nie głuży, należy te reakcje wywołać. Najlepszym sposobem  jest  zabawa  –  zachęcanie  do  sięgania  po atrakcyjną, kolorową zabawkę z różnej odległości i różnego położenia. Dzięki temu,

w miarę ćwiczeń dziecko nabiera sprawności ruchowej, a wraz z nią pojawia się głużenie. Rozwój sprawności ruchowej w naturalny sposób przyczynia się do rozwoju mowy. Konsekwencją późnego chodzenia, samodzielnego ubierania się bardzo często jest opóźnienie mowy i różne jej zaburzenia.

5.

Jeśli dziecko ma nieprawidłową budowę narządów mowy (rozszczep warg, dziąseł, podniebienia, zniekształcenia w układzie szczęk, uzębienia itp.), powinno się bezwzględnie pójść z nim do lekarza specjalisty: chirurga- plastyka, ortodonty.

6.

Jeśli dziecko jest leworęczne nie należy w okresie kształtowania się mowy zmuszać   go do posługiwania się prawą ręką. Między rozwojem mowy a sprawnością ręki istnieje  ścisły  związek  U  dzieci  praworęcznych  ośrodki  mowy  zlokalizowane  są w lewej półkuli mózgowej, u leworęcznych – w prawej. Naruszenie w tym okresie naturalnego rozwoju sprawności ruchowej może prowadzić do opóźnienia umiejętności mówienia, bardzo często do zaburzeń mowy, a w szczególności do jąkania.

7.

Kiedy  dziecko  zaczyna  samo   coraz  więcej  mówić  należy  go   uważnie  słuchać     i cierpliwie odpowiadać na pytania, prowadzić z nim dyskusje a nawet zadawać dodatkowe pytania rozwijające temat. Jest to bardzo ważne dla dalszego rozwoju mowy. Naturalna potrzeba mówienia będzie prowadzić do podejmowania przez dziecko   prób   dopasowania   swojego   sposobu    mówienia    do    wymowy   osób   z najbliższego otoczenia, a w rezultacie do opanowania poprawnej wymowy. Obojętność i lekceważenie może spowodować, że dziecko stanie się nieufne, zamknięte w sobie, milczące.

8.

Nie należy hamować żywiołowego pędu do mowy, trzeba wykorzystać ogromny ładunek  uczuciowy,  jaki  dziecko  wkłada  w  mowę.  Należy  unikać w odniesieniu do dziecka „języka dziecięcego”, którego bardzo często używają osoby

wychowujące lub opiekujące się dzieckiem. Utrudnia to przyswajanie prawidłowej wymowy i może prowadzić do występowania opóźnienia w rozwoju mowy czy nawet wad wymowy. Do dziecka trzeba mówić dużo i powoli, wyraźnie, używając krótkich zdań, o sprawach dla niego zrozumiałych.

9.

Należy pilnie baczyć  czy kształtowanie się  mowy dziecka przebiega zgodnie z normą.

10.

Z  chwilą   opanowania   umiejętności   posługiwania   się   sygnałem   dwuklasowym tj. zdaniem, rozpoczyna się u dziecka okres ożywionego mówienia. W czasie zabawy głośno odzwierciedla ono swoje przeżycia. Zdarza się, że pewne wyrazy wymawia przy tym nieprawidłowo. Nie należy dziecku przerywać zabawy, zmuszać do ciągłego powtarzania wyrazu w brzmieniu właściwym, zawstydzać go, a tym bardziej wyśmiewać. Może to spowodować niechęć do mówienia. U dzieci młodszych trzeba przy okazji, umiejętnie powtórzyć dane słowo w poprawnej wersji. U starszych poprawiać, zwracając uwagę na właściwą formę.

11.

Dziecko trzyletnie monologuje, ale chce też rozmawiać z otoczeniem, zadaje mnóstwo pytań i przepada za opowiadaniami. Nie wolno lekceważyć tych faktów, gdyż pomaga to dziecku w wysławianiu się, w umiejętności wyrażania swych myśli i uczuć.

12.

Jeśli mimo wszystko nie udało się zapobiec powstaniu defektów mowy, nie wolno opuszczać rąk. Powstające w Polsce coraz liczniejsze poradnie logopedyczne są w stanie pomóc dziecku.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl