ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

08.05.2019
Obchody Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych w naszej szkole

Obchody Światowego Dnia Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych w naszej szkole

W dniach 18-25 marca obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. W ramach obchodów przeprowadzono warsztaty skierowane do rodziców i dzieci z klas I – III SP, na których uczniowie spędzili wraz z rodzicami w aktywny sposób czas oraz pogłębili wiedzę na temat rozwijania myślenia operacyjnego. Uczestnicy zagrali w grę planszową, którą wspólnie stworzyli. Warsztaty miały na celu wspomaganie rozwoju dzieci, ukazanie możliwości rozwoju potencjału twórczego i rozszerzenie możliwości intelektualnych. Zorganizowano również warsztaty doświadczania niepełnosprawności dla uczniów klas drugich. Dzieci miały możliwość doświadczania na własnym przykładzie z jakimi trudnościami na co dzień spotykają się osoby niepełnosprawne intelektualnie, uczyły się jak w prosty i łatwy sposób nawiązywać kontakt i współdziałać w różnych sytuacjach codziennych, jaki jest savoir-vivre wobec osób niepełnosprawnych. Uczniowie wysłuchali bajek terapeutycznych z cyklu „Bajki bez barier”, cz. VI „Niepełnosprawność umysłowa” oraz doskonaliły myślenie operacyjne z wykorzystaniem klocków PUS przy rozwiązywaniu działań matematycznych.

W klasach pierwszych odbyły się warsztaty dla uczniów „Inna zabawa”. Nauczyciel etyki, pan Paweł Kowalczyk, poruszał z dziećmi kwestie niepełnosprawności ujmując je w kategoriach pojęć etycznych takich jak np. szacunek i nie wykluczenie z różnych aktywności innych osób. Przykładowe pytania, na które wspólnie z uczniami poszukiwane były odpowiedzi  to: Czy możemy bawić się z kolegą/koleżanką, która jest niewidoma lub ma inny rodzaj niepełnosprawności? Dlaczego powinniśmy włączać do wspólnej zabawy niepełnosprawne dzieci ze swojego otoczenia? Warsztatom towarzyszyły gazetki tematyczne oraz wystawa prac uczniów Wiosna wokół nas.

W ramach kontynuacji tej innowacji pedagogicznej zaplanowano szereg dalszych działań, które rozpoczęły się w styczniu. Uczniowie klasy 3d odwiedzili Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Łbiskach z przedstawieniem zimowym. W planach mamy jeszcze wizytę wychowanków Ośrodka w naszej szkole oraz wyjazd uczniów klasy 2e z wiosennym przedstawieniem. Mamy nadzieję, że podjęte działania nauczą uczniów empatii wobec osób niepełnosprawnych.

 

Anna Mazurkiewicz - oligofrenopedagog

Katarzyna Kowalska-Stępińska –oligofrenopedagog

Paweł Kowalczyk – nauczyciel etyki

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl