ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

27.05.2019
OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia zamówienia

 

1. Zamawiający: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli zaprasza do złożenia oferty.

1. Nazwa zadania:

Zakup wyposażenia, wraz z montażem do kuchni szkolnej w ZSP w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

2. Krótki opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający wszystkie informacje mogące mieć wpływ na

ocenę oferty:

a) Piec konwekcyjno-parowy 20 GN1/1, elektryczny, dotykowy panel sterowania, bojler, automatyczny system mycia, spryskiwacz ręczny, sonda zestaw startowy chemii czyszcząco pielęgnacyjnej, gwarancja 4 lata. Wym.: 831x899x1877, zasilanie elektryczne 36 kW/400V, HOUNO, Visual Cooking KPE 1.20 Roll-in-incl. Roll-in trolley.

b) Okap kondensacyjny nad piec. Houno_A,

c) Kocioł gazowy 150 l. Wym. 900x900x850. Gort U, GK611500-090GN

d) Regał nierdzewny perforowany. Wym. 400x600x1800. Gort, MR2A-040DS

e) Stół z półką. Wym. 500x700x850. Gort SPA1X0050EK

f) Kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym, nierdzewna. Pojemność piekarnika 56 l, moc całkowita 2kW, czteropalnikowa. Wym. 600x600x850.  

3. Termin realizacji zamówienia : 29.07.2019-09.08.2019

4. Kryterium/kryteria oceny ofert: cena

5. Termin składania ofert: 07.06.2019 godz.15.00

6. Termin związania ofertą: 30 dni

7. Oferty można składać:

Drogą elektroniczną na adres: sekretariat@zsplesznowola.pl

Pisemnie na adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

Oferta będzie rozpatrywana przez Zamawiającego , jeżeli Zamawiający otrzyma ją przed terminem składania ofert określonym w ogłoszeniu. 

8.Osoba do kontaktu :

Anna Hołubowicz tel.(22) 757 93 99 wew. 109

e-mail: anna.holubowicz@zsplesznowola.pl

 

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z ogłoszeniem.

2. Przed wyborem wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od oferenta uzupełnienia oferty lub złożenia wyjaśnień dotyczących warunku określonego w pkt.4 Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia, w terminie określonym przez Zamawiającego. Oferty, które nie zostaną uzupełnione w terminie nie będą podlegały dalszemu rozpatrywaniu.

3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, w przypadku braku decyzji o unieważnieniu postępowania, informacja o wyborze wykonawcy zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zespołu, na której zostało umieszczone ogłoszenie.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian ogłoszenia bez podania przyczyny.

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl