ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

ZSP w Lesznowoli otrzymała odznakę Szkoła eTwinning

ZSP w Lesznowoli otrzymała odznakę Szkoła eTwinning

 

            W obecnie panującej w Polsce trudnej sytuacji pocieszający jest fakt otrzymania przez naszą Placówkę prestiżowej odznaki jakości „Szkoła eTwinning”. Odznaka ta jest wyrazem uznania za międzynarodową i krajową pracę projektową uczniów i nauczycieli pod czujnym okiem Dyrekcji.

Zdobywanie odznaki „Szkoła eTwinning”  to proces ukierunkowany na rozwój. To nie konkurs, ale raczej postęp - przechodzenie z jednego poziomu do kolejnego.  Dlaczego warto posiadać odznakę „Szkoła eTwinning”?

Szkoły, którym ta odznaka zostanie przyznana:

 • odznaczają się dużą widocznością na szczeblu europejskim,
 • są częścią europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning, stanowiąc inspirację dla dalszego rozwoju Programu eTwinning,
 • są uznane za liderów w następujących obszarach:
  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
 • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę
 • mają możliwość zamieszczenia swojej odznaki Szkoła eTwinning we własnych materiałach promocyjno-informacyjnych,
 • biorą udział w specjalnych programach rozwoju.

Aby zdobyć tę odznakę nasza Szkoła musiała między innymi spełnić następujące kryteria:

 • prowadzić działania promujące odpowiedzialne korzystanie z Internetu
 • podejmować aktywne działania w ramach międzynarodowych i krajowych projektów eTwinning
 • angażować uczniów w projekty eTwinning

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Opracowała: Katarzyna Iskra-Gąsiewska


 

 

 

do góry