ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Sukces Mileny Jaroszewicz

Sukces Mileny Jaroszewicz

 

Szanowni Państwo,

Nasza uczennica, Milena Jaroszewicz z klasy 8f została laureatką XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów. Jest to trójstopniowy konkurs ogólnopolski.

„Olimpiada Matematyczna Juniorów (OMJ) to ogólnopolskie zawody matematyczne, o wysokim standardzie merytorycznym, skierowane do uczniów szkół podstawowych. Poprzez zmagania z zadaniami konkursowymi, uczestnicy OMJ zyskują solidne podstawy merytoryczne do udziału w Olimpiadzie Matematycznej na poziomie ponadpodstawowym - jedynym konkursie matematycznym dającym uprawnienia przy rekrutacji na niemal wszystkie uczelnie wyższe w Polsce.”

Olimpiada Matematyczna Juniorów to jedyna olimpiada przedmiotowa z matematyki na poziomie szkoły podstawowej wpisana na listę Ministerstwa Edukacji Narodowej olimpiad uprawniających do przyjmowania laureatów i finalistów w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy - Prawo oświatowe oraz art. 20d ustawy o systemie oświaty (żródło: Pismo nr DPPI-WIT.4056.77.2019.AMO z dnia 23.07.2019 r. podpisane przez Macieja Kopcia, podsekretarza stanu w MEN .)

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

do góry