ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Informacja dla rodziców uczniów klas 1

Informacja dla rodziców uczniów klas 1

 

 

Wszelkie informacje dotyczące nowego roku szkolnego będą umieszczone na głównej stronie internetowej naszej placówki w drugiej połowie sierpnia w zakładce ,,Aktualności”.              

Listy uczniów klas pierwszych z podziałem na oddziały zostaną wywieszone 25.08.br.  w budynku szkoły przy ul. Szkolnej 6 (przy głównym wejściu w wiatrołapie).

 

 Z poważaniem,

 Dyrekcja

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry