ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Ogłoszenie - stołówka

Ogłoszenie - stołówka

Szanowni Państwo!

Przypominamy, że obiady/posiłki można odwołać codziennie do godziny 8.00 pod numerem telefonu 22/757 93 99 lub e-mailem: intendent@zsplesznowola.pl.

Absencje na posiłkach dla uczniów/wychowanków przedszkola, dla których przygotowywane są diety eliminacyjne, zgłaszamy jeden roboczy dzień wcześniej do godziny 12.00.

W przypadku występowania alergii i konieczności modyfikacji diety prosimy o złożenie na nowy rok szkolny aktualnego podania i zaświadczenia lekarskiego do głównego sekretariatu szkoły.

Uczniowie klas 4-8, jedzący obiady w abonamencie, przychodzą na stołówkę z kartą obiadową. Koszt nowej wynosi 3 zł i można ją nabyć u Pani intendent w pokoju N6. Osoby, które zapisały się na posiłki od 12.09.2022 r. i nie mają karty muszą ją zakupić do 9.09.2022 r. (piątek).

Przerwa obiadowa dla klas 4-5 jest o godzinie 12.25-12.45, a dla 6-8 o godzinie 13.30-13.50.

 


Szanowni Państwo,

 

Warunkiem zapisu na obiady jest wypełnienie karty zgłoszeniowej. Dokument dostępny jest na stronie szkoły oraz w sekretariacie u Intendenta (wpłata na indywidualny numer konta nie jest zapisem na obiady!).

 

Zapisy w roku szkolnym 2022/2023 będą przyjmowane:

dnia 01.09.2022:

            - Klasy 0 u wychowawców

            - Klasy I - III u wychowawców

            - Klasy IV – VIII u Intendenta

od dnia 02.09.2022:

            - tylko u Intendenta od godz.7.30 do godziny 13.00.

 

Deklaracja złożona w roku szkolnym 2021/2022 nie jest kontynuacją korzystania ze stołówki w roku szkolnym 2022/2023.

Dzieci zapisane w kolejnych tygodniach w ciągu roku szkolnego, będą rozpoczynały korzystanie ze stołówki od pełnych tygodni.

 

Indywidualne konta dla nowych uczniów będą przesłane do Państwa na e-maile podane przy zapisywaniu. Pozostali uczniowie mają konta z poprzedniego roku szkolnego.

 

 

Karty obiadowe obowiązują od klasy 4 do klasy 8. Jeżeli dziecko zgubiło, zniszczyło kartę  lub jest nowo zapisaną osobą na obiady, uczeń sam przychodzi do Intendenta ( pokój N6 ).  Koszt karty 3 zł – sprzedaż od 07.09.2022 !!  

W roku szklonym 2022/2023 cena obiadu dla dzieci w abonamencie wynosi 8  zł.

Rozpoczęcie wydawania posiłków nastąpi we wskazanych terminach, po wcześniejszym zapisaniu się:

1.     Klasy 0                 05.09.2022   ( abonament 20 dni x 8 zł  = 160 zł )

2.     Klasy 1-8            12.09.2022   ( abonament 15 dni x 8 zł  = 120 zł )

 

Nieobecności na posiłkach można zgłaszać codziennie do godz. 8.00 na adres mailowy: 

intendent@zsplesznowola.pl lub telefonicznie na numer:  (22) 757-93-99 wew. 109

 

do góry