ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

SĄSIEDZKA POMOC

SĄSIEDZKA POMOC

               Gmina Lesznowola w dniu 14.06.2022 r. podpisała umowę w ramach programu wsparcia uchodźców z Ukrainy - Sąsiedzka Pomoc/NETTO na zakup wyprawek szkolnych dla Dzieci z Ukrainy.

               Założeniem i celem głównym projektu jest poprawa sytuacji bytowej Dzieci pochodzenia ukraińskiego, które uczęszczają do szkół podstawowych na terenie Gminy Lesznowola. W ramach inicjatywy uczniowie pochodzenia ukraińskiego, uczęszczający do sześciu szkół podstawowych z terenu Gminy Lesznowola zostaną wyposażeni  w wyprawki szkolne. Projekt w swoim wymiarze odpowiada na zdiagnozowane potrzeby związane z realną i przedmiotową pomocą dla Dzieci – Dziewczynek  i Chłopców.

Organizatorem programu jest firma Netto Sp. z o.o. Współorganizatorem i partnerem społecznym programu jest Związek Ukraińców w Polsce. Fundatorem wsparcia jest Fundacja Salling, należąca do Grupy Salling, największego przedsiębiorstwa w branży handlu detalicznego na duńskim rynku, właściciel m.in. Netto w Polsce.

              

Całkowita wartość Projektu wynosi 15 000,00 zł.

do góry