ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Edukacja prozdrowotna w zakresie zdrowia psychicznego w Gminie Lesznowola

Edukacja prozdrowotna w zakresie zdrowia psychicznego w Gminie Lesznowola

Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Gminy w zakresie edukacji prozdrowotnej dotyczącej zdrowia fizycznego i psychicznego.

https://lesznowola.pl/dzialania-gminy-lesznowola-przeciwko-depresji/?fbclid=IwAR2gCrGID3r39yt6rdHf7l2nwUw4cnR_L_Ouux8T-GFRrgkr2SYxOa5gVwQ

W październiku br. Wójt Maria Jolanta Batycka-Wąsik podpisała Alians Przeciwko Depresji – Deklarację wspólnego przeciwdziałania depresji w powiecie piaseczyńskim. Deklaracja zobowiązuje Wójtów i Burmistrzów Gmin Powiatu Piaseczyńskiego wraz z Zarządem Powiatu Piaseczyńskiego do podejmowania dobrych praktyk Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia w upowszechnianiu wiedzy o leczeniu i rozpoznawaniu depresji. Wspólne działania mają na celu zwiększenie świadomości mieszkańców na temat depresji oraz przeciwdziałanie kryzysom psychicznym u dzieci, młodzieży i osób dorosłych – we współpracy z podmiotami leczniczymi, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi z terenu powiatu.

Przystąpienie do Aliansu to bardzo ważny krok uzupełniający dotychczasowe – stałe i systemowe działania Samorządu Gminy Lesznowola. Zapraszamy do strony Alians Przeciwko Depresji.

https://www.facebook.com/profile.php?id=61552517732397

do góry