ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Dyskoteka - 09.02.2024r. piątek

Dyskoteka - 09.02.2024r. piątek

Samorząd Uczniowski zaprasza na dyskoteką szkolną 9 lutego 2024 r.

 - klasy 4 i 5 w godzinach 15.30-18.00,

- klasy 6,7 i 8 w godzinach 18.30-20.30.

Zabawa odbędzie się w auli szkolnej.

Niezbędna jest zgoda wydrukowana i podpisana przez rodzica/opiekuna ucznia  (druk poniżej).

do góry