ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Opłaty gimnazjum


Wysokość opłat miesięcznych (istnieje możliwość zapłaty za cały semestr/rok szkolny)

RADA RODZICÓW*
15 zł

OBIADY**
ilość dni roboczych w danym miesiącu x 6 zł

*tzw. minimalne wpłaty, część Rodziców zadeklarowała wyższe kwoty
**jeżeli dziecko korzysta

W roku szkolnym 2015/2016 przy zapisie będą wydawane indywidualne konta do wpłat abonamentów obiadowych!!!! Nie wpłacamy abonamentów na stare konto!!!

 

Dane do przelewów:

RADA RODZICÓW
Rada Rodziców ZSP Lesznowola
Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
54 8022 0000 0000 0273 2000 0001

ŚWIETLICA
Rada Rodziców ZSP Lesznowoli
Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
54 8022 0000 0000 0273 2000 0001

 

UWAGA !!! W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ:
IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASA, MIESIĄC (OKRES), ZA KTÓRY DOKONYWANA JEST WPŁATA
TYTUŁEM (np. świetlica itd.)

do góry