ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Opłaty szkoła podstawowa

 

Warunkiem zapisu na obiady jest wypełnienie oraz dostarczenie do Intendenta  karty przyjęcia dziecka na stołówkę (zgłoszenia przesyłane e-mailem oraz wpłata na indywidualny numer konta nie jest zapisem na obiady). Dokument dostępny jest na stronie szkoły oraz w sekretariacie.

 

Opłata za obiady stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej i liczby dni żywieniowych w danym miesiącu. Termin wpłaty na kolejny miesiąc upływa ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Wyjątek stanowi miesiąc wrzesień , kiedy płatność będzie wymagana na początku i na końcu miesiąca.  Abonamenty na miesiąc styczeń należy wpłacać na początku stycznia.

 

Koszt jednego obiadu dla ucznia szkoły podstawowej zakupionego w abonamencie wynosi 6,00 zł. Koszt obiadu jednorazowego wynosi 6,50 zł, sprzedajemy za odwołane. Obiady sprzedajemy tylko w całości (zupa + II danie + napój), codziennie od godz. 8.30 do godz. 10.30 w kasie pokoju N6.

 

Wysokość opłaty za konkretny miesiąc ustala i podaje do wiadomości intendent.

Koszt karty obiadowej wynosi 3 zł.  W przypadku zgubienia karty jest możliwość kupienia następnej.

do góry