ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zadania logopedy

01.02.2019
Terapia logopedyczna

Pomoc logopedyczna w naszej placówce skierowana jest do wszystkich uczniów. Obejmuje przede wszystkim, profilaktykę, stymulację rozwoju mowy, terapię zaburzeń mowy, ale także służy uczniom mającym trudności w pisaniu i czytaniu oraz doskonaleniu emisji głosu i poprawnej dykcji.

Czytaj dalej

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry