ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Lesznowola, 29.03.2021 r.

Szanowni Państwo,

w związku z nowym rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z dnia 26 marca 2021r.  poz. 561) w dniach od 29 marca    do 11 kwietnia  2021r.  opieką na terenie placówki będą objęte:

a)     dzieci przedszkolne i oddziałów przedszkolnych,

b)     uczniowie klas I-III (orgaznizowane są  zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy, budynek ul. Szkolna 6 wejście przy windzie),

 których rodzice/ opiekunowie spełniają kryteria zawarte  w w/w rozporządzeniu.

Warunkiem koniecznym jest złożenie wniosku o objęcie opieką dziecka (ucznia):

a)     załącznik nr 1 dla dzieci przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych,

b)     załącznik nr 2 dla uczniów klas I-III.

Dokument odpowiednio  prosimy przesłać na maila:

a)     przedszkole@zsplesznowola.pl ( dzieci z przedszkola i oddziałów przedszkolnych),

b)     sekretariat@zsplesznowola.pl ( uczniowie klas I-III ),

w nieprzekraczalnym terminie do środy 31 marca do godz. 12.00.


WAŻNE !

Organizacja posiłków podczas dyżurów:

a)     W przedszkolu  dzieci zapisane na zajęcia opiekuńcze będą miały zapewnione posiłki na dotychczasowych zasadach.

b)      Zapisanie dziecka do objęcia opieką w  oddziałach przedszkolnych i  na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze uczniów kl.I-III nie jest równoznaczne z zapewnieniem posiłku. Zapisy na obiad przyjmuje: intedent@zsplesznowola.pl

                                                                                                                          

Z poważaniem,

Dyrekcja

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry