ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Rekrutacja przedszkole

 Lesznowola, 22 maja 2020r.

 

Szanowni Państwo

 

I. Poniżej zostały zamieszczone listy dzieci:

1. Lista dzieci przyjętych (wcześniej zakwalifikowanych) do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli na podstawie potwierdzenia woli zapisu.

PRZEDSZKOLE - Lista nr 1

 

2. Lista dzieci przyjętych (wcześniej niezakwalifikowanych) do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli, w wyniku decyzji organu prowadzącego o rozszerzeniu działalności przedszkola.

PRZEDSZKOLE – Lista nr 2

Rodzice dzieci (lista nr 2) proszeni są o potwierdzenie woli zapisu poprzez wypełnienie oraz przysłanie na adres zsp.lesznowola@lesznowola.pl druku ( link...  ) w terminie od 22.05.2020r. do 28.05.2020r. ( do godz.16)

 

3. Lista dzieci nieprzyjętych (wcześniej zakwalifikowanych) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli z powodu niepotwierdzenia przez rodziców woli zapisu.

PRZEDSZKOLE – Lista nr 3

 

4. Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli.

PRZEDSZKOLE – Lista nr 4

 

 

II. Poniżej zostały zamieszczone listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych (zerówek) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lesznowoli.

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY – „ZERÓWKA”

Lista dzieci przyjętych PDF1

Lista dzieci nieprzyjętych PDF2

 

Adres mailowy do korespondencji dotyczącej rekrutacji to: zsp.lesznowola@lesznowola.pl

Numer telefonu 517-878-460 czynny od pon.-pt. w godz. 8-16


    Lesznowola, 7 maja 2020r.

Szanowni Państwo

Poniżej została zamieszczona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych (zerówek). Rodzice dzieci zakwalifikowanych proszeni są o potwierdzenie woli zapisu poprzez wypełnienie oraz przysłanie na adres zsp.lesznowola@lesznowola.pl druku
(link - potwierdzenie woli) w terminie od 07.05.2020r. do 15.05.2020r.

 


Nowe terminy rekrutacji!


Informujemy, że wydłużone zostały terminy związane z rekrutacją do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych:

* składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej - do 30.04.2020 r.

* weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - do 05.05.2020 r.

* podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - do 07.05.2020 r.

* potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - do 15.05.2020 r.

* podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 22.05.2020 r.

Wnioski wraz załacznikami należy przesyłać na adres zsp.lesznowola@lesznowola.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2020r. - nowe terminy.pdf

 


Korekta harmonogramu rekrutacji.pdf


1.      Wniosek

2.      Oświadczenie o wielodzietności

3.      Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

4.      Oświadczenie o dochodach

5.      Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2020r. - zapraszamy do lektury - pdf

Uchwała Nr 419/XXVIIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017

Uchwała Nr 423/XXX/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 12 maja 2017

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl