ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Rekrutacja SP

    Lesznowola, 22 maja 2020r.

Szanowni Państwo

Poniżej została zamieszczona lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz lista dzieci nieprzyjętych do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu proszeni są o wypełnienie druku oświadczenia (link...) i przysłanie na adres zsp.lesznowola@lesznowola.pl

Adres mailowy do korespondencji dotyczącej rekrutacji to: zsp.lesznowola@lesznowola.pl

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 


      Lesznowola, 7 maja 2020r.

Szanowni Państwo

Poniżej została zamieszczona lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz lista dzieci niezakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu proszeni są o wypełnienie druku oświadczenia
(link do oświadczenia) i przysłanie na adres zsp.lesznowola@lesznowola.pl w terminie od 07.05.2020r. do 15.05.2020r.

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

 


Nowe terminy rekrutacji!


Informujemy, że wydłużone zostały terminy związane z rekrutacją do przedszkola, oddziałów
przedszkolnych oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych:

* składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej - do 30.04.2020 r.

* weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną - do 05.05.2020 r.

* podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - do 07.05.2020 r.

* potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia - do 15.05.2020 r.

* podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - do 22.05.2020 r.

Wnioski wraz załacznikami należy przesyłać na adres zsp.lesznowola@lesznowola.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2020r. - nowe terminy.pdf

 

 


Korekta harmonogramu rekrutacji.pdf


Klasa pierwsza SP dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły

1.      Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły

2.      Deklaracja uczestnictwa na zajęciach religii/etyki

3.      Zgoda na wizerunek

 

Klasa pierwsza SP dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły

1.      Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły

2.      Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo

3.      Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2020r. - zapraszamy do lektury - pdf


Uchwała Nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017


 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl