ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Rada Rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 składka na Radę Rodziców wynosi odpowiednio:

95,00 zł – za jedno dziecko

150,00 zł – za dwoje lub więcej dzieci, uczęszczających do ZSP im Noblistów Polskich.

Zadeklarowaną kwotę prosimy wpłacać na podane poniżej konto

54 8022 0000 0000 0273 2000 0001

w tytule przelewu prosimy wpisać

imię i nazwisko dziecko oraz klasę, do której uczęszcza.


Nasza szkoła wciąż się zmienia i rozwija. Nowa szata szkolnej strony internetowej nas również zmobilizowała do zmian i do przekazywania Państwu informacji, dotyczących działalności Rady Rodziców przy ZSP w Lesznowoli, w sposób jasny i przejrzysty.

Znajdziecie tu Państwo miedzy innymi informacje o tym:

 • Co to jest Rada Rodziców i jakie ma zadania
 • Jaki jest skład prezydium Rady
 • Jak się z nim skontaktować
 • Numerze konta, na który można wpłacać dobrowolne składki

Postaramy się również przedstawić podsumowanie finansowe, wpływy i wydatki Rady. Zestawienia informujące o tym, na co przeznaczone są przekazywane przez Państwa pieniądze. Zamieścimy protokoły z zebrań Rady.

 

Co to jest Rada Rodziców?

Po wiadomości dotyczące prawnego funkcjonowania Rady Rodziców odsyłamy Państwa do Statutu naszej szkoły, który to dokument jest dostępny na stronie internetowej. Tam, na stronie 25 zawarte są wszystkie urzędowe informacje dotyczące działalności Rady.

A w skrócie…

Jesteśmy grupą „ pozytywnie zakręconych
„ rodziców, którzyrada rodziców we współpracy z bardzo przychylną nam Dyrekcją szkoły, pragną wspierać działalność placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Reprezentujemy głosy wszystkich rodziców uczniów naszej szkoły. Każda sprawa jest dla nas ważna i każdy pomysł mający na celu poprawę warunków nauki dzieci w szkole jest cenny i godny rozpatrzenia. Dlatego też wszelkie Państwa pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres

rrlesznowola.szkola@gmail.com

 

Podczas zebrań Rady Rodziców staramy się znaleźć rozwiązanie dla problemów zgłaszanych nam przez rodziców lub ich podopiecznych. Na spotkaniach tych podejmujemy również decyzje o zakupie materiałów dydaktycznych, sprzętu multimedialnego( tablice interaktywne, projektory, ekrany), w który wyposażamy klasy w szkole, a które z kolei pomagają nauczycielom przekazać uczniom informacje w bardziej interesujący i nowoczesny sposób. Na naszych barkach spoczywa również ciężar fundowania nagród dla uczniów odnoszących sukcesy w różnych konkurencjach, czy to przedmiotowych np. językowych, matematycznych, w konkursach artystycznych, sportowych. Jest to jednak „miły ciężar” gdyż wielką radość sprawia nam sukces każdego młodego człowieka, a wręczone nagrody często mobilizują jego i pozostałych uczniów do podjęcia kolejnych wyzwań. Ważnym celem Rady jest również wspieranie dzieci z rodzin najuboższych. We współpracy z Dyrekcją szkoły zainicjowana została akcja „ Pomagamy innym”. Pieniądze na ten cel pozyskujemy podczas Kiermaszów Świątecznych.

Aby szkoła nie kojarzyła się naszym dzieciom tylko z ciężką pracą, organizujemy różne imprezy np. coroczne Bale Karnawałowe, Bal Szóstoklasisty i Gimnazjalisty, czerwcowy Piknik Rodzinny, Kiermasz Bożonarodzeniowy. To są inicjatywy, w których nie tylko wspieramy finansowo szkołę, ale również czynnie uczestniczymy w ich organizacji pomagając nauczycielom. Fundusze Rady Rodziców zostały zainwestowane również w place zabaw otaczające naszą szkołę. Dzięki temu maluchy z oddziałów przedszkolnych oraz ich starsze koleżanki i koledzy z klas 1-3 mogą spędzać beztroskie chwile na świeżym powietrzu.

Wszystkie te działania możemy przeprowadzić rada rodziców1.pngtylko dzięki składkom przekazywanym nam na konto Rady Rodziców. Gdyby nie Państwa wsparcie nie udałoby się zorganizować tak wielu ciekawych i sprawiających radość naszym dzieciom imprez oraz unowocześnić szkołę wprowadzając w jej mury nowoczesną technologię ułatwiającą naukę.
Pomysłów nadal mamy wiele, potrzeb również jest sporo, dlatego liczymy na Państwa wsparcie.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI I UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W LESZNOWOLI

Dane do przelewów:

RADA RODZICÓW
Rada Rodziców ZSP Lesznowola, ul Szkolna 6, 05-506 Lesznowola

54 8022 0000 0000 0273 2000 0001

UWAGA !!!
W TYTULE PRZELEWU NALEŻY WPISAĆ:
Imię i nazwisko dziecka, klasa, okres za który dokonywana jest wpłata

Na co wydawane są środki zgromadzone na koncie Rady Rodziców:

 • nagrody we wszystkich konkursach organizowanych w szkole
 • imprezy szkolne takie jak choinka, dzień dziecka, powitanie wiosny i inne
 • dekoracje na uroczystości szkolne i imprezy
 • ślubowanie klas I
 • bal na zakończenie III klasy gimnazjum oraz klasy VI SP
 • nagrody za wyniki w nauce
 • pomoce szkolne (np. komputery, tablice interaktywne)
 • place zabaw

Kontakt: rrlesznowola.szkola@gmail.com

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl