ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

Kontakt

ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola

Sekretariat czynny w godz.: 7.30-16.00

tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
e-mail: sekretariat@zsplesznowola.pl


Adresy:

Klasy I-VIII i gimnazjum – Szkolna 6, 05-506 Lesznowola, tel. 22 757 93 99, fax. 22 757 93 53, e-mail – sekretariat@zsplesznowola.pl

Oddziały przedszkolne „0” – Szkolna 16, 05-506 Lesznowola, tel. 517 561 842

Przedszkole – Czesława Miłosza 5, 05-506 Lesznowola, tel. 517 878 460

 

Samodzielny referent klas I-III Szkoły Podstawowej

Joanna Rajkowska
wew. 116

e-mail: joanna.rajkowska@zsplesznowola.pl

Sekretarz szkoły ds. klas IV-VIII Szkoły Podstawowej i Gimnazjum

Beata Chojnacka
wew. 101

e-mail: beata.chojnacka@zsplesznowola.pl

Sekretarz szkoły ds. przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Monika Kret
wew. 112

e-mail: monika.kret@zsplesznowola.pl

przyjęcia dzieci do przedszkola, zerówki, klasy 1 SP

Sekretarz szkoły

Iwona Jabłonkowska

e-mail: iwona.jablonkowska@zsplesznowola.pl
tel. 517 878 460

St. specjalista ds. kadr

mgr Aneta Chojnacka
wew.102
kadry@zsplesznowola.pl 

Kierownik gospodarczy

mgr Marta Siebiata
wew. 102
kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

Sekretarz Szkoły

Dorota Laskus

wew. 102

e-mail: dorota.laskus@zsplesznowola.pl

Kierownik stołówki

mgr inż. Anna Hołubowicz
wew. 109
kierownik.stolowki@zsplesznowola.pl

Intendent

mgr Lucyna Wójcikowska
wew. 109

opłaty za obiady, odwoływanie obiadów – intendent@zsplesznowola.pl

Kierownik świetlicy

mgr Dorota Pawełko
wew. 114

Pozostałe telefony

Świetlica
tel. 517 798 272

Pielęgniarka
Dorota Jędrzejewska
517 908 674

Pedagog klas 1-3 Szkoły Podstawowej
mgr Aneta Sołowińska

Pedagog klas 4 Szkoły Podstawowej
mgr Urszula Pasek
(22)757-93-99 wew. 106

Pedagog klas 5-6 Szkoły Podstawowej
mgr Elżbieta Jodko-Kula
wew. 106

Pedagog klas 7-8 SP Gimnazjum
mgr Aleksandra Kin

Psycholog klas 1-3 SP Przedszkole
mgr Malwina Purchała


Psycholog klas 4,5,8  Szkoły Podstawowej
mgr Iwona Kula

Reedukator klas 4-8 SP Gimnazjum
mgr Joanna Skrobisz
wew. 106

 


 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny
  im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola Dane kontaktowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich
  w Lesznowoli., ul. Szkolna 6, 05-506 L:esznowola, tel. 22 757-93-99,
  fax. 22 757-93-53, email: sekretariat@zsplesznowola.pl
 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: iodo@zsplesznowola.pl, adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola.
 3. dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze  zm.), oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).
 5. dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).
 7. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 8. osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne
  w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana.

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl