ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

19.05.2020
Komunikat nr 10

Komunikat nr 10

Lesznowola, 19 maja 2020 r.

 

Szanowni Rodzice uczniów klas ósmych szkoły podstawowej

 

Na podstawie decyzji władz oświatowych (projekt Rozporządzenia MEN z dnia ….. 2020 r. zmieniający Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem …. COVID 19) od 25 maja do 5 czerwca br. istnieje możliwość uruchomienia konsultacji na terenie naszej placówki dla uczniów klas 8 szkoły podstawowej.

W pierwszej kolejności chcemy uruchomić konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego w wymiarze 1h tygodniowo. Zgłaszanie uczniów na zajęcia ma charakter dobrowolny.

Ze względów bezpieczeństwa sanitarnego dokonano przydziału dni tygodnia dla poszczególnych klas:

1.      Poniedziałek – 8a

2.      Wtorek – 8b

3.      Środa – 8c

4.      Czwartek – 8d

5.      Piątek – 8e

Szczegółowy harmonogram konsultacji dla danej klasy otrzymają Państwo w najbliższym czasie od wychowawców. Natomiast dla uczniów, którzy pozostaną w domu będą realizowane konsultacje online w przypisane dni. Konsultacje online traktujemy jako podstawową formę pracy przed egzaminem, także możliwość poprawy ocen z przedmiotów. Ponadto uczniowie zgłoszeni będą mogli skorzystać z biblioteki szkolnej.

W związku z powyższym rodzice uczniów, którzy chcą skorzystać z możliwości stacjonarnych konsultacji na terenie szkoły, powinni złożyć stosowne zgłoszenie w terminie do 21(czwartek) maja 2020 r., do godz. 15.00. W zgłoszeniu należy podać:

1.      Imię i nazwisko ucznia, klasa

2.      Przedmioty, z których uczeń wymaga konsultacji

Zgłoszenia należy przesłać na adres email: sekretariat@zsplesznowola.pl. W temacie proszę wpisać: zgłoszenie ucznia na konsultacje.

W okresie konsultacji nie będą kursowały autobusy szkolne, nie przewidujemy także organizacji obiadów. Zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad sanitarnych opracowanych na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Zdrowia - https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

 

 

Bogumił Pałczak

Dyrektor Zespołu

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl