ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

19.06.2020
KOMUNIKAT NR 19

KOMUNIKAT NR 19

                                                                                                                                      Lesznowola, 18.06.2020r.

                                                                             

 

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę obecną sytuację związaną z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020 r. szkoła nie planuje uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Planujemy krótkie spotkania z wychowawcami poszczególnych klas, według harmonogramu (link do harmonogramu...) w trakcie których będą wydawane świadectwa  i dyplomy, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa - zakrywanie ust i nosa, zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Miejscem spotkań będzie:

1)    boisko szkolne oraz wewnętrzny dziedziniec – w czasie ładnej pogody

2)    hala sportowa, aula, sala gimnastyczna – w razie opadów

1. Rodzice uczniów klas ósmych powinni odebrać świadectwa ukończenia szkoły w dniu 26.06.2020r., w wyznaczonych godzinach wskazanych w harmonogramie. Informujemy, że odbiór świadectwa ukończenia szkoły musi być poświadczony podpisem rodzica/opiekuna prawnego ucznia. (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych   i innych druków  § 5 pkt. 2).

a) Rodzice uczniów klas ósmych, którzy nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, będą mogli odebrać je w dniach 29.06 - 03.07.2020 r.

b) Uczniowie klas ósmych zobowiązani są: oddać do biblioteki szkolnej podręczniki oraz inne wypożyczone książki, zwrócić wypożyczone laptopy, opróżnić szafki w szatni oraz zdać kluczyki.

2. Uczniowie/rodzice klas I-VII mogą odebrać świadectwa bez wymogu podpisu rodzica/opiekuna prawnego. W przypadku braku możliwości odbioru w terminie wskazanym w harmonogramie, uczniowie klas I-VII będą mogli odebrać świadectwa w kolejnym roku szkolnym.

3. Ponadto:

Uczniowie klas I-VII, którzy do tej pory tego nie zrobili, zobowiązani są: oddać do biblioteki szkolnej podręczniki (nie dotyczy klas IV i VII) oraz inne wypożyczone książki, zwrócić wypożyczone laptopy, opróżnić szafki w szatni oraz zdać kluczyki do woźnych. Wypożyczone laptopy oddajemy przy wejściu głównym szkoły kierownikowi gospodarczemu, w dniu i  godzinach odbioru świadectw.

4. Rodzice, którzy mają więcej niż jedno dziecko w szkole mogą skorzystać z jednorazowego odbioru świadectw, wszystkich dzieci u wychowawcy najstarszego dziecka z rodziny. W takim przypadku prosimy o niezwłoczne poinformowanie szkoły o takim zamiarze. Informację prosimy przysyłać na adres: sekretariat@zsplesznowola.pl do dnia 24.06.2020r., do godz. 12:00. Wiadomość prosimy zatytułować: „Rodzinny odbiór świadectw”. W treści wiadomości należy podać imiona, nazwiska oraz klasy wszystkich dzieci z rodzeństwa.

 

5. Stypendia szkolne za wyniki w nauce będą wypłacane na konta rodziców. Po otrzymaniu od wychowawców informacji o przyznanym stypendium, rodzice proszeni są o przysłanie numeru konta, na które zostanie dokonana wpłata. Numer konta należy przysłać na adres: sekretariat@zsplesznowola.pl Wiadomość prosimy zatytułować: „Stypendium - imię i nazwisko dziecka, klasa”. W treści wiadomości należy wpisać numer konta, dane rodzica/właściciela konta.

 

Informujemy, że autobus szkolny nie kursuje w dniu 26.06.2020r.

 

Dyrektor Zespołu

Bogumił Pałczak

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl