ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

Na skróty
Strefa rodzica Strefa ucznia Programy i projekty Erasmus+ Konkursy Nasze osiągnięcia Pomoc Archiwum

Nasz autobus dowiezie twoje dziecko do szkoły, szybko i bezpiecznie.

Sprawdź rozkład jazdy

Zapraszamy codziennie na smaczne, zdrowe obiady.

Zobacz jadłospis

23.10.2020
KOMUNIKAT NR 2

KOMUNIKAT NR 2

Lesznowola, 23.10.2020 r.

 

 

Szanowni Państwo Rodzice,

Zgodnie z dzisiejszą decyzją rządu od najbliższego poniedziałku, tj. 26.10.2020 r. do odwołania szkoła będzie pracowała w trybie hybrydowym.

Oddziały przedszkolne i klasy 1- 3 pracują na dotychczasowych zasadach w trybie stacjonarnym w szkole, natomiast klasy 4-8 przechodzą na nauczanie zdalne.

Praca szkoły (zarówno stacjonarna jak i zdalna) odbywać się będzie w oparciu o dotychczasowy plan lekcji. Dotyczy to wszystkich lekcji i zajęć prowadzonych w szkole.

Szkoła w realizacji kształcenia na odległość będzie wykorzystywała wyłącznie platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Office– 365 (MS Teams).

Pierwsza lekcja rozpoczyna się o godz. 8.00, a każda kolejna o godzinie zgodnej z grafikiem lekcji obowiązującym w szkole. Lekcja zdalna powinna trwać 30 min., natomiast nauczyciele w czasie przewidzianym planem lekcji (45 minut) pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców danej klasy, służą radą, wsparciem i pomocą.

W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby uprawnione tj. nauczyciel i uczniowie z danej klasy lub grupy, dla których zajęcia są przeznaczone. Przebiegu zajęć nie wolno w żadnej formie utrwalać i wykorzystywać/przetwarzać bez wyraźnej zgody lub polecenia prowadzącego  je nauczyciela. Podczas lekcji zdalnych wskazane byłoby używanie przez uczniów słuchawek. Uczniowie powinni stosować się do zasad określonych przez danego nauczyciela (np. praca przy wyłączonych mikrofonach lub włączonych kamerach).

 

W związku z trudną sytuacją kadrową i wysoką absencją nauczycieli świetlicy klas 1-3, bardzo prosimy o odbieranie w miarę możliwości dzieci bezpośrednio po lekcjach. Apelujemy, aby ze świetlicy korzystać tylko w uzasadnionych przypadkach.

 

Do komunikacji z Rodzicami będzie służył e-dziennik oraz inne komunikatory.

                                             

 

                                                             Z wyrazami szacunku

Justyna Respondowska

Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
sekretariat@zsplesznowola.pl