ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Zmieniamy postawy wobec osób z niepełnosprawnością

Zmieniamy postawy wobec osób z niepełnosprawnością

Jak co roku od wielu już lat ZSP Lesznowola realizuje innowacyjny program  pedagogiczny zmieniający postawy uczniów wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami. Od marca do maja miało miejsce wiele wydarzeń związanych z tematyką niepełnosprawności narządu słuchu.

Pierwszoklasiści uczestniczyli w zajęciach bajkoterapii. Po wysłuchaniu bajki terapeutycznej z cyklu „Bajki bez barier” dyskutowali z wychowawcami na temat niepełnosprawności w ogóle i tego, czy warto zaprzyjaźnić się z kimś, kto jest niepełnosprawny, czy można takiej osobie pomóc, co może czuć, gdy dzieci się od niej odsuwają, jakie trudności napotyka w życiu codziennym. Temat kontynuowano na warsztatach „Inna Zabawa” z nauczycielem etyki, p. Pawłem Kowalczykiem.

Klasy drugie i trzecie brały udział w warsztatach doświadczania niepełnosprawności prowadzonych przez p. Agatę Adamkiewicz, p. Annę Mazurkiewicz i Kingę Magierę. Dzieci miały szansę postawienia się w położeniu osoby niepełnosprawnej i zrozumienia jej problemów i potrzeb. Drugo- i trzecioklasiści dostali też lekcję Savoir vivre’u wobec osób z niepełnosprawnością narządu słuchu i uczyli się języka migowego.

Osoby z niepełnosprawnością narządu słuchu chętnie korzystają z wizualnych pomocy edukacyjnych dlatego p. Katarzyna Postek i Izabela Mucha podczas interdyscyplinarnych warsztatów łączących informatykę z edukacją społeczną nauczyły swoich wychowanków jak tworzyć chmury językowe w programie WordArt. Efektem warsztatów była wystawa w auli szkolnej.

W klasach starszych odbyły się anglojęzyczne warsztaty „RespectAbility Disability Etiquette”. Pod hasłem „Set the rules! stworzyliśmy anglojęzyczne plakaty z regułami postępowania w stosunku do osób niepełnosprawnych. Pracowaliśmy metodą zintegrowanego nauczania języka i przedmiotu (CLIL) z wykorzystaniem znajomości czasowników modalnych. Powstała wystawa prac uczniów.

Sketchnoting - słuchaj, rysuj, zapamiętuj! to warsztaty prowadzone przez p. Justynę Mroczek gdzie  uczniowie klas starszych próbowali swoich sił w notowaniu graficznym. Te warsztaty również  miały charakter interdyscyplinarny – plastykę połączono z elementami kultury anglojęzycznej (Dzień Świętego Patryka).

Wykorzystaliśmy też metodę brytyjskich naukowców: Tony’ego i Barry’ego Buzana - Mind mapping! Podczas „Tygodnia mapowania myśli” – tworzyliśmy mapy myśli jako graficzne wspomaganie zapamiętywania aktywującego intuicję dzięki wykorzystaniu synergicznej współpracy obu półkul mózgowych. Prace uczniów można było podziwiać na szkolnych korytarzach.

Chętni wychowawcy prowadzili lekcje o tematyce związanej z niepełnosprawnością. Odbyła się również lekcja muzyki z p. Małgorzatą  Hawryluk o jednym z najsławniejszych muzyków, także zmagającym się z niepełnosprawnością narządu słuchu – Ludwiku van Beethovenie.  

Mamy nadzieje, że poprzez ten program uda nam się wpłynąć na świadomość naszych uczniów i zapobiec wykluczaniu osób z niepełnosprawnościami w ich środowisku.

 

 

 

Monika Peruta-Kozak

nauczyciel języka angielskiego, autor i koordynator programu

do góry