ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Stołówka - Kontakt


Kierownik stołówki

mgr inż. Anna Hołubowicz

anna.holubowicz@zsplesznowola.pl

 

Intendent

mgr Lucyna Wójcikowska

lucyna.wojcikowska@zsplesznowola.pl

 


Poniedziałek  7.30 – 13.30

Wtorek  7.30 – 13.30

Środa   7.30 – 13.30

Czwartek  7.30 – 13.30

Piątek   7.30 – 13.30

 

Nieobecności na obiedzie można zgłaszać codziennie do 8.30
na adres mailowy: intendent@zsplesznowola.pl
telefonicznie na numer: (22) 757-93-99 wew. 109
lub osobiście u Intendenta w pokoju N6.

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry