ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Stołówka - ogłoszenia


OBIADY DLA UCZNIÓW KLAS IV – VIII NA WYNOS

 

  Uprzejmie informujemy, że w związku z wnioskami rodziców uczniów klas IV - VIII  realizujących w chwili obecnej naukę zdalną, podjęta została decyzja o umożliwieniu zakupu obiadów na wynos dla uczniów korzystających z abonamentu obiadowego.

    Obiady, pakowane będą w jednorazowe opakowania (oddzielnie zupa, oddzielnie drugie danie oraz napój) i wydawane we wskazanym miejscu szkoły o wyznaczonej godzinie. Szczegółowe informacje na temat wydawania obiadów przekazane będą po rozeznaniu sytuacji i liczby chętnych.

    Do ceny obiadu ( 6,50 zł) doliczony zostaje koszt opakowania jednorazowego. Cena obiadu w jednorazowym opakowaniu wynosi 7,50 zł.

    Uprawnienie do korzystania z posiłków przysługuje wyłącznie  uczniom naszej szkoły. Ewentualne wpłaty za obiady przyjmujemy tylko na indywidualne konto obiadowe ucznia. Obiady wydane będą tylko po wcześniejszym zgłoszeniu ucznia i dokonaniu opłaty do 14 stycznia 2021r. Prosimy o rozważne zapisywanie dzieci, ponieważ w czasie wydawania obiadów na wynos nie będziemy przyjmować zgłoszeń dotyczących absencji.

    Rodziców zainteresowanych tą formą korzystania z obiadów szkolnych prosimy o kontakt mailowy: intendent@zsplesznowola.pl.

                                            

 


Szanowni Państwo, 

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach 0 -  8, prosimy rodziców o nieuiszczanie opłaty za obiady listopadowe !!! Po powrocie dzieci do szkoły prosimy Państwa  o telefoniczne lub mailowe uzgodnienie salda za bieżący abonament obiadowy.

 


Szanowni Państwo!!!

Od 1 października 2020 r. będą obowiązywać następujące stawki żywieniowe:

1.     Przedszkole                                                   10,50 zł (3 posiłki) lub 8,50 zł (2 posiłki)

2.     Szkoła Podstawowa i oddziały 0                         6,50 zł

W czasie pandemii Covid-19 została wstrzymana sprzedaż obiadów jednorazowych.

Od października 2020  r. zostają wprowadzone obiady dwudaniowe w szkole i w oddziałach klas 0.

 

Kierownik stołówki


Szanowni Państwo,

W roku szkolnym 2020/2021,  z uwagi na zwiększoną liczbę oddziałów w przedszkolu, będzie limitowana liczba miejsc na posiłkach szkolnych. Warunkiem zapisu na obiady jest wypełnienie oraz wysłanie na e-maila do Intendenta (intendent@zsplesznowola.pl)  karty przyjęcia dziecka na stołówkę  ( wpłata na indywidualny numer konta nie jest zapisem na obiady !!!! ). Dokument dostępny jest na stronie szkoły.  O zapisie decydować będzie kolejność zgłoszeń drogą e-mailową. Osoby, które nie zakwalifikowały się na stołówkę będą poinformowane  mailowo lub telefonicznie (będą zapisani na listę rezerwową)!!

 

Indywidualne konta dla nowych uczniów będą przesłane do Państwa na e-maile podane przy zapisywaniu. Pozostali uczniowie mają konta z poprzedniego roku szkolnego.

Karty obiadowe obowiązują od 3 do 8 klasy. Jeżeli dziecko zgubiło, zniszczyło kartę  lub jest nowo zapisaną osobą na obiady,  uczeń sam przychodzi do Intendenta ( pokój N6 ).  Koszt karty 3 zł – sprzedaż od 7.09.2020 !! 

 

Rozpoczęcie wydawania posiłków nastąpi we wskazanych terminach, po wcześniejszym zapisaniu się:

1.     Przedszkole        1.09.2020 (nie ma konieczności zapisywania)

2.     Klasy 0               7.09.2020   ( abonament 18 dni x 6,50 zł  = 117 zł )

3.     Klasy 1-8          14.09.2020  ( abonament 13 dni X 6,50 zł = 84,50 zł )

 

Terminy zapisów:

Klasy 0           1-3  września 2020 r.

Klasy 1-8       1-9 września 2020 r. 

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce i zaostrzone procedury MEN, MZ oraz GIS stołówka szkolna będzie wydawała posiłek obiadowy składający się z II dania dla klas 0 i klas 1-8.

Posiłki będą wydawane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny w okresie pandemii Covid-19.

 

Wszelkie zapytania czy wątpliwości proszę zgłaszać droga e-mailową (intendent@zsplesznowola.pl) lub telefoniczną  22 757 93 99 wew.109

 

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry