ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Biblioteka 

 

 

ustanowił rok 2017 rokiem rzeki Wisły,

Josepha Conrada-Korzeniowskiego, Józefa Piłsudskiego,

Adama Chmielowskiego, Honorata Koźmińskiego

Oraz Tadeusza Kościuszki.

 

Rok Rzeki Wisły ma uczcić 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu na Wiśle. Jak zapisano w uchwale „Sejm RP oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę państwa polskiego”.

Ustanowienie roku 2017 Rokiem Josepha Conrada-Korzeniowskiego ma być formą uczczenia 160-lecia urodzin pisarza, autora takich powieści, jak m.in. „Jądro ciemności”, „Lord Jim”, „Smuga cienia” czy „Tajny agent”.

Uczczenie marszałka Józefa Piłsudskiego ma związek z przypadającą w 2017 r. 150. rocznicą urodzin – jak zaznaczono w uchwale – „niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków”.

W roku 2017 przypada także 130. rocznica przywdziania habitu przez Adama Chmielowskiego, św. brata Alberta. „Jego wielki talent oraz poświęcenie dla drugiego człowieka przyczyniły się do utrwalenia wśród Polaków najważniejszych postaw społecznych oraz dały im nadzieję na niepodległość i sprawiedliwość społeczną na kolejne dziesięciolecia”.

W roku bieżącym mija również 100. rocznica śmierci błogosławionego Honorata Koźmińskiego, kapucyna, który – jak zaznacza uchwała – całym swoim życiem dowiódł, że wartości, którymi się kierował i działania, jakie podejmował służyć miały drugiemu człowiekowi, a zwłaszcza temu najbiedniejszemu, najbardziej potrzebującemu – jego rozwojowi zarówno duchowemu, jak i społecznemu.

W 2017 r. ma także miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

W roku szkolnym 2015/2016 w bibliotece szkolnej zostały wprowadzone znaczą zmiany.

W celu ułatwienia uczniom klas I-III dostępu do księgozbioru, zaadaptowane zostało pomieszczenie w nowym budynku szkoły. Stanowisko nauczyciela bibliotekarza w części I-III zajmuje p. Joanna Wroniewicz. Natomiast w klasach IV-VI i gimnazjum p. Agata Zdankowska.

Warto zaznaczyć, że dysponujemy bogatą ofertą. W chwili obecnej zbiory obejmują 13.283 woluminów i stale się powiększają. Istotną sprawą jest fakt, że uczniowie mają ogromny wpływ na zakup nowości książkowych.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych zbiorów.

 

do góry