ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Historia szkoły

Historia szkoły w Lesznowoli

1922 r. – z inicjatywy mieszkańców wsi Lesznowola i wójta Starej Iwicznej rozpoczęto budowę jednoizbowej szkoły wiejskiej. Plac pod budowę przekazał Jan Bagniewski. Opiekunami budowy byli mieszkańcy wsi, panowie Józef i Wojciech Liwińscy.

1923r. – w niewykończonym budynku , składającym się z jednej izby lekcyjnej i szatni podjęto naukę . Pierwszym kierownikiem szkoły został Jan Chmurzyński. Kolejno funkcję tę pełnili Jan Dynażewski, Franciszek Makarewicz, Józef Kakowski i Kazimierz Badaczewski.Lekcje prowadzone są wymiennie: w poniedziałki, środy i piątki przychodzili uczniowie klas I, II, III i IV , w pozostałe dni oddziały V,VI i VII.

1947r. – 1 września pracę w szkole rozpoczęła Bogusława Liwińska- wieloletnia, oddana kierowniczka szkoły

8 XI 1947r. – z inicjatywy p. Bogusławy Liwińskiej poświęcono kamień węgielny pod budowę nowej szkoły. Powołano Komitet Budowy Szkoły na czele z p.Stanisławem Grzybkiem. Gmach powstawał na gruntach p.Wincentego Lipskiego.

8 I 1948r. – zostało zakupione pierwsze radio „ Detektor” z głośnikiem.

1 IX 1950r. – pracę w szkole rozpoczyna p. Bogumiła Janiszewska. Poświęciła placówce 34 lata życia.

31 X 1950r. – uczniowie po raz pierwszy porządkują groby pomordowanych w Magdalence więźniów Pawiaka.

8 VI 1952 r. – pierwsza żarówka zaświeciła się w budynku szkolnym.

1 IX 1954r. – oddano do użytku nowy budynek szkolny- piętrowy, z centralnym ogrzewaniem i łazienkami.

1 IX 1961r. – pracę w szkole podjęła p.Krystyna Liwińska, która pozostała w Lesznowoli do 1991 r.

1 IX 1962r. – do grona nauczycieli dołączyła p.Elżbieta Kolasińska- wieloletnia matematyczka , która pracowała w naszej szkole do 2000r.

IX 1963r. – pracę podjął p.Władysław Wodarczyk- legenda naszej szkoły, nauczyciel biologii i muzyki, drużynowy harcerzy, wieloletni dyrektor . Pracę zakończył w 2008 r.

1 IX 1964r. – wieloletnie, bo aż do 2004 r. nauczanie języka polskiego podejmuje p. Halina Wodarczyk.

20 VI 1965r. – po 46 latach pełnej poświęcenia służbie dzieciom i szkole odeszła p.Bogumiła Liwińska.

1 IX 1965r. – funkcję kierownika szkoły objęła p. Alina Lipińska, która przyczyniła się do unowocześnienia szkoły. Urządzone zostały : gabinet lekarski, sala zajęć technicznych, biblioteka i pokój nauczycielski. Budynek otrzymał nową elewację.

1 IX 1970 r. – kierowniczką placówki została p.Wanda Dawidek.

1 IX 1973 r. – szkoła w Lesznowoli zostaje Szkołą Gminną , a jej dyrektorką p.Krystyna Rykowska.

1 IX 1975 r. – Do użytku oddano pawilon, a w nim salę gimnastyczną, świetlicę oraz przedszkole. Do grona pedagogicznego dołączyły panie Krystyna Ostasz i Barbara Grudzińska .

1 VI 1975 r. – szkoła otrzymała imię gen. Karola Świerczewskiego oraz sztandar ufundowany przez Komitet Rodzicielski.

1 IX 1977 r. – pracę rozpoczęła p. Elżbieta Wrzesiński- przyszła dyrektor szkoły i długoletnia nauczycielka matematyki i fizyki.

1 XII 1977 r. – uczniowie po raz pierwszy zjedli obiad w szkolnej stołówce.

III 1981 r. – funkcję gminnego dyrektora szkoły objął p. Władysław Wodarczyk.

1982 r. – przystąpiono do rozbudowy szkoły- zaplanowano 4 sale lekcyjne oraz dużą salę gimnastyczną.

1984 r. – oddano do użytku nową część budynku, kontynuowano budowę sali gimnastycznej.

1 IX 1986 r. – uczniowie rozpoczęli naukę wychowania fizycznego w nowej , dużej sali gimnastycznej.

1 IX 1985 r. – funkcję dyrektora przejęła p.Elżbieta Wrzesińska.

1991 r. – dyrektorem zostaje p. Kazimiera Jarosz.

X 1992 r. – rozpoczęła się budowa biologicznej korzeniowej oczyszczalni ścieków- jednej z pierwszych w kraju.

IX 1992 r. – utworzenie szkolnego teatrzyku Ananas .

1 IX 1993 r. – uruchomienie przedszkola i powołanie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego.

1995 r. – funkcję dyrektora Zespołu Szkół objął p. Bogumił Pałczak, pod władzą którego szkoła przeszła gruntowne remonty wewnętrzne.

1 IX 1999 r. – przekształcenie placówki w Zespół Szkół Publicznych składający się z Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

X 2006 r. – oddanie do użytku nowoczesnego stadionu, którego budowę rozpoczęto w 2005 roku.

IX 2006 r. – rozpoczęcie rozbudowy i adaptacji poddasza, wymiany pokrycia dachowego i ocieplenia budynku.

II 2008 r. – oddanie do użytku poddasza z salami lekcyjnymi i gabinetami psychologów i logopedów.

VI 2008 r. – rozpoczęcie budowy nowego skrzydła szkoły.
17 IX 2009 r. – zasadzenie Dębu Pamięci poświęconego zamordowanemu w Katyniu p.Lewińskiemu.

III 2010 r. – oddanie do użytku nowej części szkoły, w której mieści się przedszkole, szkoła podstawowa, stołówka, świetlica i sala gimnastyczna.

V 2010 r. – nadanie Z S P imienia Noblistów Polskich.

do góry