ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Kontakt

ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY im. NOBLISTÓW POLSKICH W LESZNOWOLI

ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola

Sekretariat czynny w godz.: 7.30-16.00

tel.: 22 757 93 99
fax:
e-mail: kliknij tutaj, żeby zobaczyć adres e-mail


Sekretarz szkoły ds. klas IV-VIII Szkoły Podstawowej

Beata Chojnacka

wew. 101

 

Sekretarz szkoły ds. przedszkola i oddziałów przedszkolnych

Monika Kret

wew. 112

przyjęcia dzieci do przedszkola, zerówki, klasy 1 SP

 

Samodzielny referent klas I-III Szkoły Podstawowej

Joanna Rajkowska

517 798 272

 

Sekretarz szkoły, kasy I-III

Renata Senderowska

517 798 272

 

Sekretarz szkoły przedszkole

Iwona Jabłonkowska

517 878 460

 

Sekretarz szkoły, pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

Dorota Kopczacka

wew. 116

 

Główny specjalista ds. kadr

mgr Aneta Chojnacka

wew.102

kadry@zsplesznowola.pl 

 

Kierownik gospodarczy

dr Dorota Wachowska

wew. 115
kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

 

Z-ca kierownika gospodarczego

mgr Anna Dębicka

wew. 115

kierownik.gospodarczy@zsplesznowola.pl

 

Kierownik stołówki

mgr inż. Anna Hołubowicz

wew. 109

kierownik.stolowki@zsplesznowola.pl

 

Intendent

mgr Lucyna Wójcikowska

wew. 109

opłaty za obiady, odwoływanie obiadów – intendent@zsplesznowola.pl

 

Kierownik świetlicy

mgr Dorota Pawełko

wew. 113

 

Pozostałe telefony

Oddział przedszkolny „0”

780 047 887


Przedszkole ul. Miłosza 5

517 878 460

Przedszkole/Zerówki ul. Szkolna 6

517 561 842

Świetlica ul. Szkolna 6

507 820 763

Świetlica ul. Sportowa 5

512 683 451

Biblioteka ul. Szkolna 6

508 835 492

Pielęgniarka

Dorota Jędrzejewska

517 908 674

 

Pedagog klas 1-2 Szkoły Podstawowej

mgr Aneta Sołowińska

aneta.solowinska@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 3-4 Szkoły Podstawowej

mgr Urszula Pasek

517 788 939

urszula.pasek@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 5-6 Szkoły Podstawowej

mgr Elżbieta Jodko-Kula

elzbieta.jodko@zsplesznowola.pl

wew. 106

 

Pedagog klas 7-8 SP

mgr Angelika Raczek 

angelika.raczek@zsplesznowola.pl

517 959 943

 

Pedagog Przedszkole, Oddział Przedszkolny „zerówka”

mgr Anna Pacholczyk

anna.pacholczyk@zsplesznowola.pl

 

Psycholog Oddziały Przedszkolne „zerówki”

mgr Eliza Komar

eliza.komar@zsplesznowola.pl

 

Psycholog Przedszkole

mgr Agnieszka Winek

agnieszka.winek@zsplesznowola.pl

690 535 556

 

Psycholog klas 1-2 SP

mgr Malwina Purchała

malwina.purchala@zsplesznowola.pl

789 424 595

 

Psycholog klas 6-8 SP

mgr Iwona Kula

iwona.kula@zsplesznowola.p

517 959 943

 

Psycholog klas 3-5 SP

mgr Małgorzata Kalińska

malgorzata.kalinska@zsplesznowola.pl

 

Logopeda Oddział Przedszkolny

mgr Monika Okoniewska

monika.okoniewska@zsplesznowola.pl

 

Logopeda klas 1-2

mgr Monika Szczęsna

monika.szczesna@zsplesznowola.pl

 

Logopeda Przedszkole

mgr Joanna Szewczyk

joanna.szewczyk@zsplesznowola.pl

 

Logopeda Przedszkole

mgr Marta Grudzień

marta.grudzien@zsplesznowola.pl

 

Logopeda klas 4-8

mgr Dorota Matysek

 

Pedagog Przedszkole, Oddziały Przedszkolne

mgr Anna Pacholczyk

anna.pacholczyk@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 1-2 Szkoły Podstawowej

mgr Aneta Sołowińska

aneta.solowinska@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 3-4 Szkoły Podstawowej

mgr Urszula Pasek

517 788 939

urszula.pasek@zsplesznowola.pl

 

Pedagog klas 5-6 Szkoły Podstawowej

mgr Elżbieta Jodko-Kula

elzbieta.jodko@zsplesznowola.pl

wew. 106

 

Pedagog klas 7-8 Szkoły Podstawowej

mgr Angelika Raczek 

angelika.raczek@zsplesznowola.pl

517 959 943

 

Pedagog specjalny Zespołu

mgr Marzena Sput

marzena. sput@zsplesznowola.pl

 

Psycholog Przedszkole

mgr Agnieszka Winek

agnieszka.winek@zsplesznowola.pl

mgr Magdalena Pucułek

magdalena.puculek@zsplesznowola.pl

690 535 556

 

Psycholog Oddziały Przedszkolne

mgr Magdalena Pucułek

magdalena.puculek@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 1-2 SP

mgr Malwina Purchała

malwina.purchala@zsplesznowola.pl

789 424 595

 

Psycholog klas 3-4 SP

mgr Małgorzata Kalińska

malgorzata.kalinska@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 5-6 SP

mgr Monika Terlecka

monika.terlecka@zsplesznowola.pl

 

Psycholog klas 7-8 SP

mgr Joanna Myśliwiec

joanna.mysliwiec@zsplesznowola.p

517 959 943

 

Logopeda Przedszkole

mgr Joanna Szewczyk

joanna.szewczyk@zsplesznowola.pl

mgr Marta Grudzień

marta.grudzien@zsplesznowola.pl

 

Logopeda Oddziały Przedszkolne

mgr Ewa Wielądek

ewa.wieladek@zsplesznowola.pl

 

Logopeda klas 1-2

mgr Monika Szczęsna

monika.szczesna@zsplesznowola.pl

  

Logopeda klas 3-8

mgr Dorota Matysek

dorota.matysek@zsplesznowola.pl

 

Terapeuci pedagogiczni

mgr Eliza Komar – eliza.komar@zsplesznowola.pl

mgr  Monika Kozłowska – monika.kozlowska@zsplesznowola.pl

mgr Danuta Pieczątka – danuta.pieczatka@zsplesznowola.pl

mgr Olga Przybylska  – olga.przybylska@zsplesznowola.pl

mgr Dominika Soboń  – dominika.sobon@zsplesznowola.pl

 

Terapeuci SI

mgr Katarzyna Kulik  – katarzyna.kulik@zsplesznowola.pl

mgr Małgorzata Bialuk-Nowacka – malgorzata.bialuk@zsplesznowola.pl 

mgr Beata Mackiewicz– beata.mackiewicz@zsplesznowola.pl

mgr Ewa Staśkowska – ewa.staskowska@zsplesznowola.pl

 

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

ANDRZEJ GRZESZCZUK

iodo@zsplesznowola.pl

 

Czynność przetwarzania: prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowanie korespondencji i udzielanie na nią odpowiedzi).

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO

 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (RODO), informujemy iż:

 

a)administratorem danych osobowych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich
w Lesznowoli, ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola Dane kontaktowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli., ul. Szkolna 6, 05-506 L:esznowola, tel. 22 757-93-99, fax. 22 757-93-53, email: sekretariat@zsplesznowola.pl

 

b)dane kontaktowe inspektora ochrony danych email: iodo@zsplesznowola.pl, adres do korespondencji: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli, ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola.

 

c)dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).

 

d)podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność wypełnienia przez administratora danych obowiązku prawnego, a podstawą prawną są następujące przepisy: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 

e)dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym.

 

f)okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami do 10 lat, inna korespondencja – stosownie do przepisów regulujących kwestię, której dotyczy korespondencja).

 

g)osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

 

h)osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

i)podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji
i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.

do góry