ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Kontakt - przedszkole

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach  7.00 – 17.00

Sekretariat w Przedszkolu pracuje w godzinach 8.00-16.00

 

Przedszkole

 ul. Czesława Miłosza 5

 05-506 Lesznowola

 tel. 517 878 460

Wicedyrektor Anna Rycek przyjmuje interesantów w środy w godzinach 8.00-9.00

 

Oddziały przedszkolne „0”

05-506 Lesznowola

tel. 517-561-842

Wicedyrektor Marzena Żółcik przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 7.30-8.30

 

Nieobecności na obiedzie można zgłaszać codziennie do 8.30 na adres mailowy: intendent@zsplesznowola.pl, telefonicznie na numer:  (22) 757-93-99 wew. 109

 

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry