ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rada RodzicówW roku szkolnym 2023/2024 składka na Radę Rodziców wynosi odpowiednio:

Apelujemy o wpłaty na Radę rodziców. W poprzednim roku odnotowaliśmy 557 wpłat na 1 434 uczniów, kwotowo 38 zł/1 ucznia.

Przypominamy, proponowana przez Radę Rodziców opłata roczna za 1 dziecko wynosi 95 zł, za 2 lub więcej dzieci 150 zł.

Bądźmy elastyczni; jeśli ktoś może wpłacić więcej będziemy bardzo wdzięczni.

Mamy świadomość, że część osób nie ma możliwości wpłacić nawet tej kwoty, mniejsze wpłaty też mile widziane :).

Wpłat możemy dokonywać miesięcznie, kwartalnie, semestralnie. To tylko 10 zł miesięcznie.

Liczymy na Was.

Zadeklarowaną kwotę prosimy wpłacać na podane poniżej konto: 54 8022 0000 0000 0273 2000 0001

W tytule przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza.


Zakładka Rady Rodziców jest strefą informacyjną dla wszystkich Rodziców z naszego zespołu szkolno-przedszkolnego.

Znajdziecie tu Państwo miedzy innymi informacje o tym:

Co to jest Rada Rodziców i jakie ma zadania?
Jaki jest skład prezydium Rady?
Jak się z nim skontaktować?
Jaki jest numer konta, na który można wpłacać dobrowolne składki? 
 

Co to jest Rada Rodziców?

Po informacje dotyczące prawnego funkcjonowania Rady Rodziców odsyłamy Państwa do Statutu naszej Szkoły, który to dokument jest dostępny na stronie internetowej. Tam, na stronie 25, zawarte są wszystkie urzędowe informacje dotyczące działalności Rady.

A w skrócie…

Jesteśmy grupą „pozytywnie zakręconych” rodziców, którzy we współpracy z  Dyrekcją Szkoły, pragną wspierać działalność placówki, do której uczęszczają nasze dzieci. Reprezentujemy głosy wszystkich Rodziców uczniów naszego Zespołu. Każda sprawa jest dla nas ważna i każdy pomysł mający na celu poprawę warunków nauki jest cenny i godny rozpatrzenia. Dlatego też wszelkie Państwa pomysły i sugestie prosimy przesyłać na adres:

rrlesznowola.szkola@gmail.com

 

Podczas zebrań Rady Rodziców staramy się znaleźć rozwiązania problemów zgłaszanych nam przez Rodziców lub ich podopiecznych. Na spotkaniach tych podejmujemy również decyzje o zakupie materiałów dydaktycznych, sprzętu multimedialnego (tablice interaktywne, projektory, ekrany), w który wyposażamy klasy w szkole, a które z kolei pomagają nauczycielom przekazać uczniom informacje w bardziej interesujący i nowoczesny sposób. Na naszych barkach spoczywa również ciężar fundowania nagród dla uczniów odnoszących sukcesy w różnych konkurencjach, czy to przedmiotowych np. językowych, matematycznych, w konkursach artystycznych, sportowych. Jest to jednak „miły ciężar”, gdyż wielką radość sprawia nam sukces każdego młodego człowieka, a wręczone nagrody często mobilizują jego i pozostałych uczniów do podjęcia kolejnych wyzwań. Ważnym celem Rady jest również wspieranie dzieci z rodzin najuboższych. We współpracy z Dyrekcją Szkoły zainicjowana została akcja „Pomagamy innym”. Pieniądze na ten cel pozyskujemy podczas Kiermaszów Świątecznych i Pikniku Rodzinnego.

Aby szkoła nie kojarzyła się naszym dzieciom tylko z ciężką pracą, organizujemy różne imprezy, np. coroczne bale karnawałowe, bal ośmioklasisty, czerwcowy Piknik Rodzinny, Kiermasz Bożonarodzeniowy. To są inicjatywy, w których nie tylko wspieramy finansowo szkołę, ale również czynnie uczestniczymy w ich organizacji pomagając nauczycielom. Fundusze Rady Rodziców zostały zainwestowane również w place zabaw otaczające naszą szkołę. Dzięki temu maluchy z oddziałów przedszkolnych oraz ich starsze koleżanki i koledzy z klas 1-3 mogą spędzać beztroskie chwile na świeżym powietrzu.

Wszystkie te działania możemy przeprowadzić dzięki składkom przekazywanym na konto Rady Rodziców. Gdyby nie Państwa wsparcie, nie udałoby się zorganizować tak wielu ciekawych i sprawiających radość naszym dzieciom imprez oraz unowocześnić szkoły, wprowadzając w jej mury nowoczesną technologię ułatwiającą naukę. Pomysłów nadal mamy wiele, potrzeb również jest sporo, dlatego liczymy na Państwa wsparcie.

Obecne prezydium Rady Rodziców:

Patrycja Kluź

Magdalena Ostrowska-Wójcicka

Marzena Mazurkiewicz

Agnieszka Boguszewska

 

do góry