ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Plany lekcji

Poniżej przedstawiamy plan lekcji na I semestr w roku szkolnym 2020/2021

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry