ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rekrutacja SP


Procedura odwoławcza dotycząca osób nieprzyjętych do klasy I spoza obwodu szkoły


Lesznowola, 6 kwietnia 2022r.

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych „zerówek” zostaną wywieszone dnia 20.04.2022 r. o godz. 12.00 w głównym wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych zobowiązani są do potwierdzenia woli zapisu (druk - pdf) do dnia 29.04.2022r. do godz. 16.00. Druk potwierdzenia dostępny będzie przy wywieszonych listach.

 

Lista dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej oraz lista dzieci nieprzyjętych  spoza obwodu szkoły wywieszona zostanie dnia 20.04.2022 r. o godz.12.00 w głównym wejściu do szkoły na ul. Szkolnej 6.

Rodzice dzieci przyjętych z urzędu do klasy pierwszej zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia (druk - pdf) do dnia 29.04.2021 r. do godz.16.00. Druk oświadczenia dostępny będzie przy wywieszonych listach.

POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego-pdf

 OŚWIADCZENIE Rodzica dziecka z obwodu do klasy pierwszej szkoły podstawowej-pdf

 

 Bogumił Pałczak

Dyrektor Zespołu

 


Szanowni Państwo

 

Uprzejmie informuję, iż składanie wniosków rekrutacyjnych do przedszkola oraz klasy pierwszej Szkoły Podstawowej wraz załącznikami odbywać się będzie  w reżimie sanitarnym.

W sekretariacie szkoły może przebywać tylko jedna osoba.

Aby uniknąć niepotrzebnych wizyt w sekretariacie prosimy o składanie kompletnych wniosków, podpisanych przez obojga rodziców i w przypadku zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej z obwodu – do wglądu rachunku lub dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania (np. akt notarialny kupna nieruchomości, umowa najmu).

Wszystkie niezbędne wnioski i druki oświadczeń zamieszczone zostaną przy głównym wejściu do szkoły oraz na stronie szkoły, odpowiednio w zakładce SP - Rekrutacja i Przedszkole - Rekrutacja.

Sekretariat


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym 2022/2023r. - zapraszamy do lektury - pdf


Klasa pierwsza SP dziecko zamieszkałe w obwodzie szkoły

1.      Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły - 2022/2023

2.      Deklaracja uczestnictwa na zajęciach religii/etyki - 2022/2023

3.      Zgoda na wizerunek- 2022/2023

Klasa pierwsza SP dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły

1.      Wniosek o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły - 2022/2023

2.      Oświadczenie o kontynuacji edukacji przez rodzeństwo

3.      Oświadczenie o zamieszkaniu na terenie gminy


Uchwała Nr 420/XXVIII/2017 Rady Gminy Lesznowola z dnia 30 marca 2017


 

do góry