ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99, fax 22 757 93 53

Godziny przyjęć interesantów

Godziny przyjęć interesantów rok 2020/2021

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

mgr Bogumił Pałczak

 

Wicedyrektor  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

mgr Justyna Respondowska

Wtorek                              8.00 –8.45
Zebrania rodziców – wg harmonogramu

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

mgr Katarzyna Kwiatkowska

Budynek klas 1-2, ul. Sportowa 5

Poniedziałek                        09.00 – 11.00
Środa                                   09.00. -11.00
Zebrania rodziców – wg harmonogramu

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

mgr Anna Rycek

Budynek przedszkola, ul. Miłosza 5


Środa                              08.00 – 09.00
Zebrania rodziców – wg harmonogramu

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

mgr Marzena Żółcik

Budynek zerówek, ul. Szkolna 16

Poniedziałek                        7.30 – 8.30
Zebrania rodziców – wg harmonogramu

 

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

mgr Monika Kocon

Wtorek                                08.00 – 09.00
Czwartek                             14.00. -15.00
Zebrania rodziców – wg harmonogramu

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lesznowoli

ZSP Lesznowola
Zespół Szkolno-Przedszkolny
im. Noblistów Polskich w Lesznowoli
ul. Szkolna 6,
05-506 Lesznowola
tel.: 22 757 93 99
fax: 22 757 93 53
do góry