ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Międzynarodowy Dzień Języków Migowych w klasie 5d

Międzynarodowy Dzień Języków Migowych w klasie 5d

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) w 2017 roku ustanowiła 23-go września dniem języków migowych w celu zwrócenia uwagi na ochronę tożsamości i różnorodności kulturowej Głuchych, którzy na co dzień komunikują się wieloma językami migowymi.

Z tej okazji uczniowie klasy 5d pod wychowawstwem Anny Walęcik wzięli udział w akcji „Migamy Jabłuszko” organizowanej przez Krainę Muzyki. Celem akcji jest podniesienie świadomości uczniów na temat osiągnięć i problemów osób głuchych i słabosłyszących.

Uczestnicy zajęć mogli doświadczyć na sobie jak inaczej wygląda porozumiewanie się bez używania słów, ponieważ finałem akcji było wspólne odśpiewanie dziecięcej piosenki „Jabłuszko rumiane” Urszuli Smoczyńskiej i jej realizacja w (uproszczonej) wersji migowej.

Każdy inny- wszyscy równi. Dziękujemy uczniom za wspólnie spędzony czas.

 

 

 

 

 Lucyna Gazda

(nauczyciel współorganizujący kształcenie w kl. 5d)

 

 

do góry