ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Rozpoczęcie roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

W tym roku wyjątkowo wakacje trwały dłużej. Ale czwartego września nie pozostało nic innego, jak przywitać nowy rok szkolny. Na apelu zebrali się wszyscy potrzebni Goście - Nauczyciele, Rodzice i Dzieci. Klasy 1. i 4. razem z całym Gronem Pedagogicznym uroczyście odśpiewały Hymn oraz wysłuchały słów Pana Dyrektora Bogumiła Pałczaka oraz Wicedyrektorek, Pani Justyny Respondowskiej, Pani Katarzyny Kwiatkowskiej i Pani Moniki Kocon. Padły życzenia owocnej współpracy oraz słowa nadziei na realizację wielu aktywności, projektów i wspólnych działań. Przed nami wszystkimi 10 miesięcy wspólnego czasu. Powodzenia!

zdjęcie nr. 1 Od lewej: p. Wicedyrektorka Monika Kocon, p. Wicedyrektorka Katarzyna Kwiatkowska, p. Dyrektor Bogumił Pałczak, p. Wicedyrektorka Justyna Respondowska

zdjęcie nr. 2 P. Dyrektor Bogumił Pałczak składa życzenia uczniom  na poczatek nowego roku szkolnego.

zdjęcie nr. 3 Uroczyste odśpiewanie Hymnu.

zdjęcie nr. 4 P. Wicedyrektorka Justyna Respondowska prezentuje wychowawców klas czwartych.

zdjęcie nr. 5 P. Wicedyrektorka Katarzyna Kwiatkowska prezentuje wychowawców klas pierwszych.

zdjęcie nr. 6 Dyrekcja ZSP w Lesznowoli.

zdjęcie nr. 7-9 Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie ZSP Lesznowoli.

do góry