ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Warsztaty dla Rodziców

Webinary dla Rodziców

Zapraszamy do uczestnictwa w cyklu webinarów stworzonych dla Rodziców przez Kuratorium Oświaty w Warszawie we współpracy z NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych oraz Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Stworzony program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość” ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość oraz przeprowadzenie ich przez proces edukacji w bezpieczny sposób.

Tematyka :

1.      11.02.2021r. godz.18.00 „Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online.”                                                

2.      25.02.2021r. godz.18.00 „Młodzi użytkownicy internetu –wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy , a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie ?”                       

Cykl webinarów będzie dostępny pod adresem : https://youtu.be/ohhXySQM4g8

Czas trwania webinarów ok. 40min

 

 

do góry