ul. Szkolna 6, 05-506 Lesznowola
tel. 22 757 93 99,

Dni 14 i 15 października (czwartek i piątek) 2021r są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Dni 14 i 15 października (czwartek i piątek) 2021r są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Lesznowola, dnia 1 października 2021r.

Szanowni Rodzice,

Dni  14 i 15  października (czwartek i piątek) 2021r.  są  dniami  wolnymi od zajęć dydaktycznych.

Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas 1-4 w godz. 7.00-18.00. Zajęcia w tym dniach  będą zorganizowane w budynku szkoły przy ul. Sportowej 5.

Prosimy o zgłaszanie pobytu dzieci elektronicznie na adres:

 kierownik.swietlicy@zsplesznowola.pl,

 najpóźniej do 7 października  (czwartek) 2021r.  do godz. 12.00 na druku- załącznik- więcej...

Uwaga

1.Obiady w/w dni nie są wliczane w abonament. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mogą wykupić dla dziecka obiad odpowiednio wypełniając druk zgłoszenia dziecka .Nie zgłaszamy dodatkowo u intendenta.

 

Z poważaniem,

Dyrekcja

Załączniki:

1. Druk- prośba o opiekę nad uczniem (wypełnia rodzic, opiekun prawny).

 

 

do góry